Mateřská 2020: výpočet, délka trvání a kalkulačka | E15.cz

Mateřská 2020: Jak se bude letos počítat? Ukáže vám naše kalkulačka

Kamila Ondráčková, Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Při splnění zákonných podmínek se mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) pobírá 28 týdnů (při vícečetném porodu 37 týdnů). Jak vysoká mateřská bude v letošním roce? Kdy může mateřskou pobírat otec dítěte?

Mateřská 2021 >>>

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Základní podmínkou je ovšem získání doby nemocenského pojištění alespoň v rozsahu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.

Mateřská dovolená a zkácený úvazek (příklad)

Paní Romana pracuje dlouhodobě na zkrácený úvazek. Z hrubé mzdy při práci na zkrácený úvazek je vždy odváděno sociální pojištění, paní Romana tedy splňuje účast na nemocenském pojištění a bude mít nárok na mateřskou

Výpočet mateřské 2020: na jakou výši mateřské máte nárok > > 

Pro získání mateřské musí v den nástupu na mateřskou dovolenou trvat účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dní v posledních dvou letech nebo k odchodu na mateřskou musí dojít ve 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Samostatně výdělečně činné maminky si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění alespoň po dobu 180 dní v období jednoho roku před porodem. Při splnění všech zákonných podmínek se nastupuje na mateřskou dovolenou osm až šest týdnů před očekávaným dnem porodu.

Tip: Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám, jak

Nárok na mateřskou při studiu (příklad)

Studentka VŠ Anna očekává narození dítěte začátkem roku 2020. Studentce Anně nevznikne nárok na mateřskou, neboť prozatím pouze studovala a neměla žádný příjem podléhající platbě sociálního pojištění. Studentka Anna bude ihned po narození dítěte pobírat rodičovský příspěvek.

Mateřská dovolená a OSVČ (příklad)

Podnikatelka Monika si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. Zatímco platba důchodového pojištění je pro všechny osoby samostatně výdělečně činné povinná, tak u nemocenského pojištění tomu tak není. Rovněž podnikatelka Monika nebude mít tedy nárok na mateřskou a bude od narození dítěte pobírat rodičovský příspěvek. 

Výpočet mateřské

Mateřská se vypočítává z denního vyměřovacího základu, který se u zaměstnankyň zjistí zpravidla z rozhodného příjmu za posledních 12 měsíců. Při výpočtu však dochází k redukci denního vyměřovacího základu. V roce 2020 se v první redukční hranici do 1 162 korun započítává ze 100 procent, ve druhé redukční hranici od 1 162 korun do 1 742 korun se započítává z 60 procent a ve třetí redukční hranici od 1 742 korun do 3 484 korun se započítává z 30 procent. Denní mateřská následně činí 70 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Příklad: Jak se počítá a kdy chodí mateřská?

Paní Klára má průměrnou mzdu ve výši 41 600 korun. Jak vysokou bude mít v roce 2020 měsíční mateřskou?

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 1 367,67 koruny (41 600 korun x 12 měsíců: 365 dní).
  • Zápočet z první redukční hranice je 1 162 korun (do 1 162 korun ze 100 procent).
  • Zápočet z druhé redukční hranic je 123,40 koruny (1 367,67 koruny - 1 162 korun) x 60 procent).
  • Redukovaný denní vyměřovací základ činí 1 286 korun (1 162 korun + 123,40 koruny, zaokrouhleno na koruny nahoru).
  • Denní mateřská je tedy 901 korun (1 286 korun x 70 procent zaokrouhleno na koruny nahoru).
  • Měsíční mateřskou bude paní Klára mít ve výši 27 030 korun (901 korun x 30 dní), obvykle pak chodí na účet v polovině měsíce.

Kdy může pobírat mateřskou otec?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství může mít i otec dítěte, alepouze v některých případech uvedených v zákoně o nemocenském pojištění, například jestliže matka nemůže o dítě pečovat pro závažné onemocnění nebo nejčastěji z důvodu uzavření písemné dohody s matkou dítěte.

V případě uzavření písemné dohody, která musí být doručena na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení, může otec dítěte vystřídat matku nejdříve po uplynutí šestinedělí. I otec dítěte musí splňovat zákonné podmínky ohledně pojištění pro přiznání mateřské.

Přivýdělek na mateřské

Pokud si chce maminka při mateřské přivydělat, musí počkat až po šestinedělí - v tomto období není dovoleno pracovat. Od sedmého týdne věku dítěte už to možné je. U stávajícího zaměstnavatele však nesmí vykonávat stejnou činnost, jako před mateřskou. Pokud bude u stejného zaměstnavatele pvykonávat jinou činnost, přivýdělek na mateřské je možný.

Autor: Kamila Ondráčková, Petr Gola

Mzdová kalkulačka