Výchovné k důchodu: ČSSZ radí, jak řešit problémy s vyplácením

Nepřišlo výchovné? Obraťte se na ČSSZ (ilustrační obr.)

Nepřišlo výchovné? Obraťte se na ČSSZ (ilustrační obr.) Zdroj: ČTK

Přiznaný starobní důchod zvyšuje se začátkem roku 2023 výchovné, a to o 500 korun za každé vychované dítě. Částka výchovného je stejná pro lidi s nadprůměrnými příjmy v předdůchodovém věku i pro lidi s podprůměrnými příjmy v předdůchodovém věku. Pokud vám výchovné zatím přiznáno nebylo a máte na něj nárok, případně jste ho obdrželi v nesprávné výši, situaci byste měli řešit.

Pro žadatele o důchod s nízkými příjmy je legislativní novinka velmi příznivou zprávou, neboť jim v procentním vyjádření zvýší starobní důchod více než lidem s vysokými příjmy.

Výchovné tak průběhu ledna navýšilo důchody 1,4 milionům důchodců za více než 3 miliony vychovaných dětí. Jako poslední si musela počkat skupina lidí s transformovanými invalidními důchody. Ti kvůli úpravě legislativy obdrželi výchovné až koncem ledna v podobě doplatku, od února již dojde ke standardnímu navýšení jejich důchodů.

Kdy vznikne nárok na výchovné

„Je nutné říct, že výchovné náleží pouze ke starobnímu důchodu, takže pokud někdo pobírá pouze pozůstalostní důchod bez kombinace se starobním důchodem, tak na výchovné nemá nárok. Pravděpodobně mu nárok vznikne v okamžiku, kdy půjde do starobního důchodu,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ František Boháček pro Českeduchody.cz

Výchovné bude přiznáno i příjemcům starobních důchodů, které vznikly transformováním z invalidních důchodů. Ovšem k transformaci invalidního důchodu na starobní dochází až ve věku 65 let, takže může vzniknout prodleva i několik let. 

Kalkulačka: Kdy do důchodu >>>

„I tyto osoby můžou o starobní důchod požádat. Ale typicky v případě, že pobírají důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, je pravděpodobné, že jim starobní důchod nebude přiznán, protože doba pobírání invalidního důchodu v těchto stupních není dobou pojištění,“ říká František Boháček.

Na nekrácené výchovné pak mají nárok i vdovy, které pobírají krácený starobní důchod v souběhu s vyšším pozůstalostním důchodem.

Na druhou stranu může být v některých případech výchovné kráceno. Příkladem je situace, kdy příjemce část života pracoval v zahraničí. Takzvaný dílčí důchod, který pak náleží, snižuje výchovné ve stejném poměru. 

„Funguje to tak, že se vypočítá důchod, jako by ho člověk získal v České republice i se zahrnutím dob pojištění v zahraničí. A potom se koeficientem doby odpracované v České republice výměra krátí a vznikne dílčí důchod. U těchto osob jsme výchovné nasadili v plné výši a následně ho krátili podle pravidel pro dílčení,“ vysvětluje František Boháček.

Co dělat, když výchovné nepřišlo

Pokud jste výchovné neobdrželi i když máte nárok, ČSSZ radí obrátit se nejlépe písemnou formou na příslušnou OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno) – kontakty naleznete na webu. Do písemného sdělení uveďte údaje o dětech, za které se domníváte, že vám výchovné náleží.

Výchovné přišlo, ale nesedí jeho výše

"Pokud vám byl starobní důchod zvýšen o výchovné automatizovaně (ženy) a v oznámení o tomto zvýšení naleznete v počtu vychovaných dětí nesrovnalosti, opět se ideálně písemně obracejte na příslušnou OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno). Uveďte, jaké nesrovnalosti jste nalezli a případně údaje o dětech, za které se domníváte, že vám výchovné náleží," radí na svých stránkách ČSSZ.

V případě, že vám byl starobní důchod o výchovné zvýšen na základě vaší žádosti a v rozhodnutí o zvýšení jste nalezli nesrovnalosti, je nutné ve lhůtě 30 dnů podat písemně odůvodněné námitky. Námitky posílejte přímo ČSSZ nebo prostřednictvím OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno).

Kalkulačka: Starobní důchod 2023 >>>