Výpověď ze zaměstnání: Tohle je šest nejčastějších případů z praxe

Zabránit šéfovi, aby vám dal výpověď, nemůžete. Co ale udělat můžete, je bránit se v případě, že je vyhazov neoprávněný.

Zabránit šéfovi, aby vám dal výpověď, nemůžete. Co ale udělat můžete, je bránit se v případě, že je vyhazov neoprávněný. Zdroj: profimedia.cz

Jak se bránit neoprávněné výpovědi?
Šéf se vás může zbavit třeba neustálým hledáním drobných chyb.
Zabránit šéfovi, aby vám dal výpověď, nemůžete. Co ale udělat můžete, je bránit se v případě, že je vyhazov neoprávněný.
Zabránit šéfovi, aby vám dal výpověď, nemůžete. Co ale udělat můžete, je bránit se v případě, že je vyhazov neoprávněný.
5
Fotogalerie

Zaměstnanec může pracovní poměr ukončit písemnou výpovědí kdykoliv, a to i bez udání výpovědního důvodu. Podívejme se v praktických příkladech, jaké situace při podání výpovědi mohou nastat a s čím počítat.

Pracovní poměr může být vždy ukončen pouze v souladu se zákoníkem práce. Tedy písemnou výpovědí zaměstnavatele, písemnou výpovědí zaměstnance nebo vzájemnou dohodou. Zaměstnavatel může dát výpověď, na rozdíl od zaměstnance, pouze z důvodů taxativně vyjmenovaných v zákoníku práce.

1) Dvouměsíční výpovědní lhůta

Paní Slámová je ve starobním důchodu a stále u svého zaměstnavatele pracuje na hlavní pracovní poměr na smlouvu na dobu neurčitou. Paní Slámová tedy pobírá současně starobní důchod i mzdu ze zaměstnání. Paní Slámová se rozhodne z rodinných důvodů pracovní poměr ukončit. I když je paní Slámová ve starobním důchodu, tak pracovní poměr skončí až uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi zaměstnavateli. Ihned by mohla paní Slámová ukončit pracovní poměr pouze vzájemnou dohodou, se kterou by však musel souhlasit i zaměstnavatel.

2) Rozmyšlení výpovědi

Zaměstnanec Ondruš podal v rozčílení svému zaměstnavateli písemnou výpověď. Po týdnu si však situaci rozmyslel a chce vzít výpověď zpět. Pan Ondruš se mylně domnívá, že stačí zaměstnavateli říci, že výpověď odvolává. Není tomu tak. Výpověď může být totiž odvolána pouze se souhlasem zaměstnavatele. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním přitom musí být písemně. Protože zaměstnavatel pana Ondruše s odvoláním výpovědi nesouhlasí, tak výpověď podaná panem Ondrušem platí.

3) Dlouhodobá práce a žádné odstupné

Pan Nakládal pracuje u zaměstnavatele XY přes 10 let. Nyní se rozhodl, že již nebude zaměstnancem, ale bude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost na hlavní úvazek a stane se živnostníkem. Pan Nakládal tedy podá výpověď. Přestože pracoval pro zaměstnavatele XY přes 10 let, tak mu nevznikne nárok na odstupné. Zákonné odstupné totiž náleží pouze v případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele (nebo vzájemnou dohodou) z taxativně uvedených důvodů v zákoníku práce. Když zaměstnanec podá sám výpověď, tak nemá na odstupné nárok.

4) Nižší sazba pro výpočet podpory v nezaměstnanosti

Paní Kovaříková podala výpověď u zaměstnavatele AB, protože dostala zajímavější pracovní nabídku od zaměstnavatele MN. Během výpovědní lhůty však zjistila, že k zaměstnavateli MN nemůže nastoupit, a proto se po uplynutí výpovědní lhůty dočasně registruje na úřadu práce. Standardně činí podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících 65 procent z rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících 50 procent a v následujících měsících 45 procent z rozhodného příjmu. Protože však paní Kovaříková podala sama výpověď, tak bude podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu v nižší částce, tedy 45 procent z rozhodného příjmu.

5) Smlouva na dobu určitou a výpověď

Pan Procházka má se zaměstnavatelem uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou na dva roky. Pan Procházka chce však pracovní poměr po roce ukončit, a proto musí podat výpověď. I pracovní poměr na dobu určitou lze ukončit výpovědí, nemusí být dodržena sjednaná doba pracovního poměru.

6) Zaměstnání a podnikání

Paní Válková chce začít podnikat a mylně se domnívá, že musí pracovní poměr ukončit a podat výpověď. Paní Válková může současně pracovat pro stávajícího zaměstnavatele i podnikat. Výkon samostatné výdělečné činnosti se bude pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Souběh zaměstnání a podnikání je možný.