Nová zelená úsporám Light: Kdo má nárok na dotace 2023 | NZÚ | e15.cz

Nová zelená úsporám Light 2023 pro zateplení a stavební úpravy. Kdo má na dotace nárok

Nová zelená úsporám Light 2023 se vztahuje i na výměnu oken
Nová zelená úsporám Light 2023 se vztahuje i na výměnu oken
• 
ZDROJ: Profimedia

Petr Pohůdka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Vysoké ceny energií motivují domácnosti ke snižování spotřeby. Zkrotit faktury za energie pomohou i snadno realizovatelné úpravy, jako například výměna dveří, oken nebo zateplení domu. Domácnosti s nižšími příjmy mohou na tyto renovace využít příspěvek z programu Nová zelená úsporám Light. Kolik lze se státními dotacemi ušetřit a kdo na ně má nárok?

Co je Nová zelená úsporám Light?

Nová zelená úsporám Light je dotační program ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) připravený ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Program nabízí finanční podporu seniorům a domácnostem s nižšími příjmy na zateplení domu. Podmínky dotací byly navrženy tak, aby tyto zranitelné skupiny občanů ušetřily za energie již v aktuální topné sezóně.

Svým názvem Nová zelená úsporám Light odkazuje na úspěšný dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ), v rámci kterého občané mohou získat podporu na fotovoltaickou elektrárnu či tepelné čerpadlo. Nový program NZÚ Light se zaměřuje na snadno realizovatelné úpravy, například na výměnu oken, vchodových dveří nebo zateplení fasády.

Od kdy lze žádat o dotace v roce 2023?

Program Nová zelená úsporám Light byl vyhlášen v listopadu loňského roku a proběhne vůbec poprvé. Příjem žádostí o dotace byl spuštěn:

 • 9. ledna 2023 v 10:00

Program počítá s tím, že žadatelé nemusí mít dostatek finančních rezerv na renovace. Zájemci proto peníze mohou dostat zálohově ještě před zahájením prací. Podat žádost lze ale také v průběhu nebo po dokončení úprav. O dotaci se dá zažádat i zpětně, a to na realizace uskutečněné po 12. září 2022.

Kdy program končí? Do kdy můžete žádat?

Pilotní etapa dotačního programu Nová zelená úsporám Light by měla skončit v srpnu příštího roku. Žádosti jsou přijímány do:

 • 31. srpna 2024, nebo do vyčerpání alokace

V první fázi bylo na projekt vyčleněno 1,5 miliardy korun. Očekává se zapojení zhruba 10 tisíc domácností. Pokud by zájem narůstal, je ministerstvo životního prostředí připraveno částku ještě navýšit. Jako zdroj financí slouží Modernizační fond Evropské unie.

Jak podat žádost?

Žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light je možné podat pouze elektronicky. Potřebovat k tomu budete elektronickou identitu. Se založením elektronické identity a podáním žádosti vám pomohou návody SFŽP ČR.

Občané bez přístupu k internetu se mohou obrátit na další členy rodiny nebo zástupce Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a M-EKIS. Žádost za vás může vyřídit i jiná osoba – například zástupce firmy, která úsporná opatření realizuje.

Spolu s žádostí předkládáte rovněž:

 • fotografie míst, která plánujete renovovat (původní okna, dveře apod.)
 • odborný posudek navrhovaných opatření (zdarma vám ho vypracují zástupci Místních akčních skupin nebo EKIS a M-EKIS)
 • doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu (například smlouva o zřízení bankovního účtu či výpis z účtu s vaším jménem)
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

Kde najdete formulář online?

K podání a správě žádostí o dotace slouží Agendový informační systém (AIS). Do AIS SFŽP ČR se dostanete přes ikonu Podat žádost na webové stránce Nová zelená úsporám. Ikona se nachází v pravé horní části webu. Se samotným vyplněním formuláře vám pomohou zmiňované návody SFŽP ČR a stránka Podání žádosti o dotaci.

Na co se dotace vztahují?

Cílem programu Nová zelená úsporám Light je pomoci nízkopříjmovým domácnostem s financováním rychlých a snadných stavebních úprav, které povedou k okamžitým úsporám energie. Dotační program se vztahuje na šest oblastí:

 • zateplení fasády
 • zateplení střechy
 • zateplení stropu
 • zateplení podlahy
 • výměna oken
 • výměna vchodových dveří

Realizace těchto opatření může proběhnout i svépomocí. Po dokončení prací pouze předložíte Závěrečnou zprávu o provedených opatřeních a fotodokumentaci.

Kdo má na dotace nárok?

Na dotace z programu NZÚ Light mají nárok osoby:

Alespoň jedna z podmínek se musí vztahovat na všechny členy domácnosti kromě nezaopatřených dětí. Žadatel zároveň musí být majitelem či spolumajitelem rodinného domu, ve kterém ke stavebním úpravám dochází. V praxi se může jednat také o trvale obývanou rekreační stavbu, žadatel zde ale musí být hlášen k trvalému pobytu již před 12. zářím 2022.

Kolik lze ušetřit?

Dotace se odvíjí od vykonávané úpravy. Nejvyšší příspěvek mohou žadatelé získat na zateplení fasády, výměnu oken a vchodových dveří – až 150 tisíc korun. Výše příspěvku může dosáhnout 100 % přímých realizačních výdajů. Maximální hodnoty jednotlivých příspěvků a měrné jednotky najdete v následující tabulce.

Stavební úprava Měrná jednotka Výše dotace
Zateplení fasády běžný metr (bm) 6 000 Kč/bm, až 150 000 Kč
Zateplení střechy kompletní opatření 120 000 Kč
Zateplení stropu kompletní opatření 50 000 Kč
Zateplení podlahy kompletní opatření 60 000 Kč
Výměna oken 1 ks výplně 12 000 Kč/1 ks výplně, až 150 000 Kč
Výměna vchodových dveří 1 ks dveří 18 000 Kč/1 ks dveří, až 150 000 Kč

VIDEO: Malé věci, které dělají velké úspory. Jak uspořit v domácnosti

Odemknout video
Malé věci, které dělají velké úspory. Jak uspořit v domácnosti

Autor: Petr Pohůdka

Mzdová kalkulačka