Příspěvek na bydlení 2022: Podmínky splní nejen mnozí důchodci | E15.cz

Příspěvek na bydlení 2022: Podívejte se, kdo na dostupnější podmínky letos dosáhne

Vetšina Čechů chce bydlet ve vlastním
Vetšina Čechů chce bydlet ve vlastním
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Novela zákona o státní sociální podpoře dostal do vlády „zelenou“. Díky tomu  by mělo více lidí dosáhnout na příspěvek na bydlení a může jej využít i na úhradu vyšších faktur za energie. Nová pravidla, pokud je schválí i Senát a zákon podepíše prezident, by měla platit zpětně od ledna. Vedle toho se většímu okruhu domácností zpřístupní i další dávka – tzv. mimořádná okamžitá pomoc (MOP).

„Na příspěvek na bydlení dosáhne více lidí, kteří mají potíže s vysokými cenami energií. A také změkčujeme podmínky pro čerpání mimořádné okamžité pomoci. Návrh MPSV by měla Sněmovna schválit už příští týden a chtěli bychom, aby bylo možné o příspěvek čerpat zpětně už od 1. ledna,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zákon o státní sociální podpoře zvyšuje tzv. normativní náklady, které jsou vedle příjmů domácnosti rozhodujícím faktorem pro nárok na příspěvek na bydlení. Normativní náklady jsou průměrné náklady na průměrný byt se zohledněním velikosti domácnosti a obce.

„Normativy jsme navýšili tak, aby odpovídaly aktuálnímu nárůstu cen energií. Jsme připraveni v průběhu roku 2022 operativně reagovat na to, pokud by tyto nárůsty pokračovaly,“ upřesňuje Marian Jurečka. Pravidelná úprava normativních nákladů na základě vývoje indexu spotřebitelských cen byla již vládou schválena s platností od k 1. 1. 2022.

„Domácnostem v nájemních, vlastnických, a nově i podnájemních bytech a bytech užívaných na základě služebnosti by po odečtení nákladů na bydlení mělo zůstat 70 procent příjmů, v Praze pak 65 procent,“ upřesňuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Mimořádná okamžitá pomoc pro více lidí

Kromě legislativních změn u příspěvků na bydlení byly nastaveny příznivější podmínky u další dávky, která umožňuje mimořádnou pomoc s úhradou vyúčtování.

„Pravidla pro vyplácení MOP se zmírnila tak, aby se rozšířil počet lidí, kteří tuto pomoc od státu mohou čerpat. Nově bude možné při posuzování příjmů a nákladů zohledňovat rovněž závazky typu hypoték, leasingů apod. Úřady práce budou každou žádost o MOP posuzovat individuálně,“ říká Marian Jurečka s tím, že právě tyto změny navrhuje proto, aby bylo možné vždy se zohledněním nejrůznějších typů příjmů a nákladů objektivně posoudit celkovou platební (ne)schopnost dané rodiny a správně vyhodnotit adekvátní výši podpory.

„Vyzýváme všechny, kteří se dostali do potíží v souvislosti s vysokými cenami za energie, aby si sehnali informace a požádali o pomoc,“ doplnil ministr. Podnikatelé pak při vynucené změně dodavatele energií mohou využít rozšíření programu Záruka 2015 až 2023.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:

 • bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu, popř. jste členem bytového družstva
 • 30 procent vašich příjmů (v Praze 35 procent) - tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35 - vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
 • 30 procent vašich příjmů (v Praze 35 procent) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení – ty najdete v tabulce na stránkách MPSV (řiďte se počtem osob ve vaší rodině a velikostí obce, kde žijete).

Výpočet: Modelové případy nároku na příspěvek na bydlení

Starobní důchodce s penzí ve výši 10 000 korun

 • Bydlí v Praze ve vlastním bydlení.
 • Skutečné náklady na bydlení má 6 000 korun.
 • 35 procent příjmů = 3 500 korun
 • Normativní náklady na bydlení 6 232 korun  

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 35 procent příjmů – zde splněno (6 000 je větší než 3 500)

Podmínka 2 = 35 procent příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde splněno (3 500 je nižší než 6 232)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30 (0, 35 v Praze) x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny)

Příspěvek na bydlení = 6 000 - (0,35 x 6 000)

Příspěvek na bydlení = 6 000 - 3 500

Příspěvek na bydlení = 2 500

Výše příspěvku na bydlení bude 2 500 korun.

Rodina 2 dospělí + 2 děti (5 a 8 let)

 • Příjem obou rodičů ve výši minimální mzdy plus přídavek na děti: 29 940 + (1 130 + 1 270 = 2 400), celkový příjem rodiny je 32 340 korun.
 • Bydlí v nájemním bytě v obci o velikosti 45 tis. obyvatel.
 • Skutečné náklady na bydlení dosahují 15 000 korun.
 • 30 procent příjmů = 9 702 korun
 • Normativní náklady na bydlení jsou 15 606 korun.

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent příjmů – zde splněno (15 606 je větší než 9 702)

Podmínka 2 = 30 procent příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde je splněno (9 702 je menší než 15 606)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do nákladů na bydlení) – 0,30 (0, 35 v Praze) x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny)

Příspěvek na bydlení = 15 606 - (0,30 x 32 340)

Příspěvek na bydlení = 15 606 - 9 702

Příspěvek na bydlení = 5 904

Výše příspěvku na bydlení bude 5 904 korun.

Jak příspěvek na bydlení pomůže při vyšších platbách za energie

Senior žijící v bytě s menší spotřebou elektřiny

Poživatel starobního důchodu ve výši 17 tisíc korun bydlí v Praze v nájemním bytě, kde elektřinu spotřebovává na běžné elektrospotřebiče, svícení a vaření. Typický nárůst roční faktury bude podle odhadů z 9 tisíc korun v roce 2021 na 11 500 korun v roce následujícím, tedy zhruba o čtvrtinu více.

Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 13 tisíc korun. Výše příspěvku na bydlení bude díky úpravě měsíčně dosahovat 4 171 korun - dávka je o 1 120 korun vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení. Pozn. Tomuto důchodci ani s přiznaným příspěvkem na bydlení nezůstane 65 procent příjmu, protože jeho příspěvek na bydlení je zastropován tzv. normativem.

Rodina žijící v domě s elektrickým vytápěním

Rodina se dvěma malými dětmi bydlí ve vlastním domě v Praze, matka je s menším dítětem v domácnosti a čerpá rodičovský příspěvek ve výši 10 tisíc korun, otec má příjem 28 tisíc korun a rodina má také nárok na přídavek na děti ve výši 2 x 1 130 korun. Rodina používá přímotopy nebo tepelná čerpadla, ročně zaplatí za elektřinu až o polovinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 16 500 korun, nově dosáhnou 17 833 korun.

Výše příspěvku na bydlení dosáhne 5 111 korun – dávka je o 2 147 korun vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení.  

Samoživitelka s jedním dítětem žijící v domě, kde se vytápí plynem

Osamělý rodič s příjmem ve výši minimální mzdy (14 795 korun) pobírá příspěvek na dítě. Bydlí v nájemním bytě v menším městě a na vytápění (a případně i vaření či ohřev vody) využívá plyn. Typický nárůst roční faktury bude z 28 tisíc korun v roce 2021 na 46 tisíc korun v roce 2022, tedy o dvě třetiny. Skutečné náklady na bydlení dosahovaly doposud 15 tisíc korun měsíčně, v roce 2022 budou 16 500 korun měsíčně s ohledem na nárůst ceny plynu.

Výše příspěvku na bydlení bude nově 4 441 korun – dávka je o 1 130 korun vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení. Pozn. I této samoživitelky se dotkne normativ, který dávku na bydlení zastropuje, takže ani jí nezůstane 70 procent z příjmu poté, co obdrží příspěvek na bydlení.

Zdroj: MPSV

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka

Newslettery