Daně v důchodu: Ze kterých příjmů nemusí senioři odvádět státu žádnou částku

Daně odvádíte i v důchodu, ne však vždy (ilustrační foto)

Daně odvádíte i v důchodu, ne však vždy (ilustrační foto) Zdroj: Anna Vackova

Ilustrační foto
Ilustrační foto
3
Fotogalerie

Někteří senioři mají mimo pravidelný měsíční důchod ještě další příjmy, ať už ze zaměstnání, podnikání nebo pasivních zdrojů. Ve kterých případech je čistý příjem stejně vysoký jako čistý, neboť se z příjmu neplatí žádné daně?

Nejčastěji si v praxi starobní důchodci přivydělávají na základě některé z pracovních dohod. I pracující starobní důchodci mají samozřejmě nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun, a to i při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka neplatí zaměstnanci nic na dani z příjmu až do hrubé mzdy nebo hrubé odměny ve výši 17 100 korun. Sleva na poplatníka však nemá vliv na výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Limity pro neplacení pojistného z dohod

Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 tisíc korun a méně, potom se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění. Jestliže je hrubá měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti 3 499 korun a méně (v roce 2023 potom 3 999 korun a méně), tak se z ní rovněž neplatí sociální a zdravotní pojištění.

Vzhledem k tomu, že pro účely placení zdravotního pojištění jsou starobní důchodci státními pojištěnci, tak mají vyřešen svůj pojistný vztah a nemohou se z důvodu neplacení zdravotního pojištění ze zaměstnání stát osobou bez zdanitelných příjmů s povinností měsíční platby zdravotního pojištění ve výši 13,5 procenta minimální mzdy (v roce 2022 v částce 2 187 korun). Pro pracující důchodce je tedy finančně výhodné mít příjem nepodléhající platbě sociálního a zdravotního pojištění.

Práce na DPP do limitu: příklad

Penzistka Alice si přivydělává na základě dohody o provedení práce pro zaměstnavatele XY s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je daň z příjmu nulová a pojistné se neplatí, protože je hrubá odměna do limitu. Na účet tedy obdrží paní Alice čistou odměnu 10 tisíc korun.

Kdyby paní Alice pracovala pro více zaměstnavatelů současně, potom by se limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění sledoval u každého zaměstnavatele samostatně. Daň z příjmu by se však z druhé dohody o provedení práce vždy platila, neboť slevu na poplatníka je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.

Kalkulačka: Důchodový věk >>>

Práce na DPČ do limitu: příklad

Penzista Roman pracuje pro zaměstnavatele AB na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou 3 400 korun. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je daň z příjmu nulová, stejně jako pojistné, protože hrubá odměna je do limitu. Na bankovní účet dostává 3 400 korun.

V případě práce pro více zaměstnavatelů současně na dohodu o pracovní činnosti se rovněž limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění sleduje u každého z nich zvlášť a slevu na poplatníka je možné uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Pasivní příjmy a daňové přiznání

Penzisté se zdanitelnými příjmy z kapitálového majetku, nájmu nebo s ostatními zdanitelnými příjmy vyplňují daňové přiznání, ale sociální a zdravotní pojištění z těchto příjmů neplatí, stejně jako ostatní občané. Vzhledem k tomu, že i penzisté v daňovém přiznání za rok 2022 uplatní základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun, tak neplatí nic na dani z příjmu až do daňového základu ve výši 205 600 korun.

Příjem z nájmu: příklad

Starobní důchodce Filip má za rok 2022 příjmy z nájmu ve výši 290 tisíc korun, výdaje uplatní 30procentním výdajovým paušálem, skutečné výdaje měl minimální. Daňový základ pana Filipa je tedy 203 tisíc korun (290 tisíc korun - (30 procent z 290 tisíc korun). V daňovém přiznání uplatní pan Filip slevu na poplatníka a daň z příjmu je nulová.

Na sociálním a zdravotním pojištění nezaplatí pan Filip nic, neboť z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se pojistné neplatí. Vzhledem k tomu že má pan Filip vyřešen vztah u své zdravotní pojišťovny a pobírá již starobní důchod (příjem nepodléhající sociálnímu pojištění mu tedy nevadí), tak panu Filipovi neplacení zdravotního a sociálního pojištění nepřináší žádné nepříjemnosti nebo povinné platby. Pan Filip má tedy roční čistý příjem téměř 290 tisíc korun (skutečné výdaje jsou minimální).