Kdy jít do důchodu? Důchodový věk a jak na jeho výpočet

Kdy odejít do důchodu? (Ilustrační foto)

Kdy odejít do důchodu? (Ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Ilustrační foto
Ilustrační foto
penze, ilustrační foto
Někteří senioři mohou dostanou příspěvek výchovné za vychované děti
5
Fotogalerie

Termín odchodu do starobního důchodu není jednotný a v rámci legislativních možností záleží na každém žadateli, zdali odejde do důchodu dříve či naopak později. Senioři v předdůchodovém věku mají navíc různý řádný důchodový věk v závislosti na ročníku narození. Jaké jsou tedy možnosti volby termínu odchodu do důchodu?

Jednou ze dvou základních podmínek pro přiznání starobního důchodu je dosažení důchodového věku. Tou druhou je získání alespoň minimální doby pojištění, která činí 35 let. Řádný důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje a aktuálně ještě stále závisí na ročníku narození a u žen na počtu vychovaných dětí. Do starobního důchodu je v Česku možné odejít i před dosažením řádného důchodu, v takovém případě se jedná o odchod do trvale kráceného předčasného důchodu.

Řádný důchodový věk

V přiložené tabulce máme uveden řádný důchodový věk vybraných ročníků narození. Jak je z tabulky názorně vidět, tak řádný důchodový věk se postupně prodlužuje a sjednocuje. Dle aktuálně platné legislativy mají všichni lidé narození v roce 1972 a později řádný důchodový věk 65 let. V budoucnu se však dá vzhledem k demografickému a ekonomickému vývoji očekávat, že řádný důchodový věk v Česku stoupne, stejně jako se postupně zvyšuje řádný důchodový věk ve většině vyspělých zemí světa.

Kalkulačka: Důchodový věk 2022 >>>

 

Rok narození

mužiženy dle počtu vychovaných dětí
0123 a 45 a více
195763r+8m63r+8m62r+2m60r+8m59r+4m58r
195863r+10m63r+10m62r+8m61r+2m59r+8m58r+4m
195964r64r63r+2m61r+8m60r+2m58r+8m
196064r+2m64r+2m63r+8m62r+2m60r+8m59r+2m
196164r+4m64r+4m64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m
196264r+6m64r+6m64r+6m63r+2m61r+8m60r+2m
196364r+8m64r+8m64r+8m63r+8m62r+2m60r+8m
196464r+10m64r+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m
196565r65r65r64r+8m63r+2m61r+8m
196665r65r65r65r63r+8m62r+2m
196765r65r65r65r64r+2m62r+8m
196865r65r65r65r64r+8m63r+2m
196965r65r65r65r65r63r+8m
197065r65r65r65r65r64r+2m
197165r65r65r65r65r64r+8m
197265r65r65r65r65r65r

Odchod do předčasného důchodu

Nejdříve je možné odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Žadatelé o starobní důchod s řádným důchodovým věkem nižším než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s nižší měsíční penzí, než při odchodu do řádného důchodu.

Při výpočtu měsíční částky předčasného důchodu přitom platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. Krácení se u předčasného důchodu provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění, než při odchodu do řádného důchodu, což má rovněž negativní vliv na měsíční částku důchodu. O předčasný důchod není možné žádat zpětně.

Kalkulačka: Výpočet starobního důchodu 2022 >>>

Praktický příklad

Paní Simona odešla v říjnu letošního roku do řádného starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky) měla 39 720 korun a získala dobu pojištění v rozsahu 45 let. Paní Simoně bude přiznán řádný starobní důchod ve výši 21 570 korun.

Paní Tereza odešla v říjnu letošního roku do předčasného důchodu, a to o 1 075 dní před dosažením řádného důchodového věku. Paní Tereza má osobní vyměřovací základ 39 720 korun a získala dobu pojištění v rozsahu 42 let. Paní Tereze je přiznán předčasný důchod ve výši 16 624 korun.

Pozdější odchod do důchodu

Někteří senioři si nežádají o důchod ani ke dni dosažení řádného důchodového věku, protože chtějí pracovat na tzv. procenta. Z důvodu pozdějšího odchodu do důchodu mají následně výhodnější výpočet starobního důchodu. Zpravidla však lidé, kteří chtějí pracovat i po dosažení řádného důchodového věku pobírají současně důchod i mzdu, neboť pro ně neplatí žádná pracovní a příjmová omezení.

Při plánovaném odchodu do důchodu později z důvodu přesluhování a případné změně názoru není problém si o důchod požádat zpětně. O řádný starobní důchod je možné si požádat a obdržet ho doplacen na účet až pět let zpětně.