O kolik vzrostou důchody OSVČ po zvýšení minimální zálohy?

Jak vzrostou důchody po zvýšení minimální zálohy v roce 2024? (ilustrační foto)

Jak vzrostou důchody po zvýšení minimální zálohy v roce 2024? (ilustrační foto) Zdroj: E15 (Midjourney)

OSVČ mají citelně nižší důchody než zaměstnanci. Tento nepoměr má snížit zvýšení minimální měsíční zálohy na sociálním pojištění od roku 2024. Jaký důchod mohou OSVČ očekávat při minimálních platbách?

Rozhodujícím příjmovým údajem pro důchodové účely u OSVČ je vyměřovací základ, tedy částka, ze které se v jednotlivých letech vypočítává sociální pojištění. Za rok 2023 je vyměřovacím základem polovina hrubého zisku. Pro důchodové účely u OSVČ tedy nerozhodují roční příjmy ani roční zisk, ale vyměřovací základ, který je značně nižší. To je hlavní důvod, proč někteří živnostníci očekávají vyšší starobní důchod, než je jim přiznán.

Porovnání minimálních záloh

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být roční sociální pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu a během roku musí být placeny alespoň minimální měsíční zálohy. V roce 2023 činí minimální měsíční záloha 2 944 korun, pro rok 2024 se však minimální měsíční záloha zvyšuje na 3 852 korun.

Sazba sociálního pojištění je 29,2 procenta, proto minimální záloha v roce 2023 ve výši 2 944 korun odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu ve výši 10 081 korun.

Vliv zvýšené zálohy na důchod

V tabulce níže si pro porovnání vypočítáme starobní důchod OSVČ, které mají osobní vyměřovací základ za všechny odpracované roky odpovídající platbám minimálních měsíčních záloh v roce 2023 a v roce 2024, např. měsíční záloha 2 944 korun odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu ve výši 10 081 korun. Výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2024 u různých dob pojištění, které hrají při výpočtu starobního důchodu rovněž velkou roli. Nepočítá se s výchovným na děti.

Doba pojištění Výše důchodu rozdíl ve výši důchodu
měsíční záloha 2 944 korun měsíční záloha 3 852 korun
37 let 9 995 korun 11 722 korun 1 727 korun
39 let 10 298 korun 12 117 korun 1 819 korun
41 let 10 600 korun 12 513 korun 1 913 korun
43 let 10 903 korun 12 909 korun 2 006 korun
45 let 11 205 korun 13 304 korun 2 099 korun
47 let 11 508 korun 13 700 korun 2 192 korun

V případě, že by osobní vyměřovací základ za všechny hodnocené roky (tj. 1986 až 2023) odpovídal nové minimální záloze, potom by byl měsíční starobní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 45 let vyšší o 2 099 korun oproti osobnímu vyměřovacímu základu ve výši 10 081 korun, což odpovídá minimální měsíční záloze ve výši 2 944 korun v roce 2023.

Jak je z výše uvedené tabulky názorně vidět, tak platí, že čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší finanční rozdíl. Každý rok pojištění navíc více ovlivňuje důchody při vyšších rozhodných příjmech.

Předčasný důchod nepřichází do úvahu

OSVČ platící po celý produktivní život pouze minimální zálohy mají velmi nízké řádné starobní důchody. Bez dostatečného vlastního finančního zabezpečení si nemohou dovolit odchod do trvale kráceného předčasného důchodu a výdělečná činnost až do dosažení řádného důchodového věku je pro ně v podstatě nutností.