PŘEHLEDNĚ: Mateřská v Česku je jedna z nejdelších v Evropě. Kdo na ni má nárok?

Mateřská dovolená je v podstatě pracovní volno, které se váže zejména k porodu a péči o narozené dítě.

Mateřská dovolená je v podstatě pracovní volno, které se váže zejména k porodu a péči o narozené dítě. Zdroj: Profimedia

Jednotlivé evropské státy mají odlišný systém mateřských i rodičovských dovolených. Zatímco například oproti Česku některé státy hradí matkám sto procent platu, český systém zase umožňuje matkám zůstat doma s dítětem výrazně delší dobu. Které ženy mají nárok na mateřskou a jak jsou na tom Češi v evropském srovnání?

V evropských státech existují tři hlavní typy dovolené v rámci porodu a péče o dítě:

V Česku mohou ženy strávit na mateřské a rodičovské dovolené celkem až 236 týdnů, což je považováno v evropském měřítku za časový nadstandard. 

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je v podstatě pracovní volno, které se váže zejména k porodu a péči o narozené dítě. V Česku se mateřská vyplácí ve výši 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. V Česku má žena nárok na takové volno po dobu 28 týdnů. Pokud porodí dvojčata a vícerčata, doba se prodlužuje na 37 týdnů. Na mateřskou se nastupuje šest až osm týdnů před porodem a po porodu na ní žena zůstává ještě 22 týdnů.

Mateřská: Kalkulačka pro výpočet ONLINE >>>

Obecně panuje strach žen podnikatelek z toho, že nedosáhnou na mateřskou dovolenou kvůli tomu, že nejsou v zaměstnaneckém poměru. Pravdou je, že ženy v zaměstnaneckém poměru to mají nejjednodušší, protože se nemusejí o nic starat, nemusejí na nic pamatovat a tuto peněžitou pomoc zkrátka dostanou. U žen samostatně výdělečně činných (OSVČ) je to sice komplikovanější, ale za splnění určitých podmínek jsou na tom stejně jako zaměstnané ženy. 

V případě žen na OSVČ se jedná o takzvanou peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Trvá stejně jako mateřská dovolená, tedy 28 týdnů celkem. Aby však měly podnikatelky na mateřskou nárok, musejí si platit nemocenské pojištění. Platba nemocenského pojištění je ale pro OSVČ zcela dobrovolná, proto je potřeba na tuto podmínku myslet, a to s dostatečným předstihem. 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství je totiž podmíněný minimální dobou, kdy žena nemocenské pojištění platí. OSVČ musí nemocenské pojištění platit alespoň po dobu 270 kalendářních dní během posledních dvou let a zároveň 180 dní před nástupem na mateřskou dovolenou musí zálohy odvádět pravidelně každý měsíc.

Otcovská dovolená

Otcovská poporodní péče je typ sociální dávky, který v tuzemsku začal fungovat teprve na začátku roku 2018. Otcovská dovolená v Česku společně s vyplácením poporodní péče trvá dva týdny, tedy 14 dnů. Ještě v loňském roce ale otcovská činila pouze jeden týden, tedy sedm dnů. Dovolenou není možné nijak přerušit ani rozdělit. Otcové dostávají během vyplácení dávky 70 procent z denního vyměřovacího základu mzdy.

Nejpříznivější podmínky pro tatínky jsou v tomto ohledu ve skandinávských státech, kde mohou být otcové s dítětem po narození až deset týdnů. Nejdelší otcovskou dovolenou umožňuje Island, kde novopečení tatínkové mohou zůstat doma až 12 týdnů. V Evropě ale dosud existuje řada států, které otcovskou dovolenou neposkytují vůbec. Mezi ně se řadí například i sousední Německo nebo Slovensko.

Rodičovská dovolená

Na rozdíl od mateřské má na rodičovský příspěvek nárok matka nebo otec, kterým se narodí dítě. Na dávku samozřejmě dosáhnou i adoptivní rodiče. Nárok na rodičovskou dovolenou mají všichni bez ohledu na to, zda jsou zaměstnaní nebo OSVČ. Nezáleží ani na tom, zda si jako OSVČ platili nemocenské pojištění či kolik odvádějí na sociálním pojištění. 

Výše rodičovského příspěvku je pro všechny stejná. Rodičovský příspěvek činí 300 tisíc a naposled vzrostl 1. ledna 2020. V průběhu první poloviny roku vyvstávaly debaty ohledně jeho navýšení, postupně utichly a nyní je jasno, že se rodičovský příspěvek od ledna 2023 navyšovat nebude. Částka se musí čerpat postupně, nejméně osm měsíců a maximálně 43 měsíců. Pokud na mateřskou nárok nemáte, začnete pobírat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte.

Kalkulačka: Rodičovský příspěvek >>>

Celkovou sumu rodičovského příspěvku je potřeba vybrat do čtyř let věku dítěte. Jinak o zbytek peněz přijdete. Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat. Nejčastější délkou pobírání dávky je do tří let věku dítěte. Jeho výše je pak zhruba 9700 korun měsíčně. 

Mateřská v Evropě

Zatímco ženy v tuzemsku pobírají mateřskou ve výši 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, v jednotlivých evropských státech se výše peněžité pomoci liší. Například v Belgii, Francii nebo v Nizozemsku ženy dostanou celých sto procent, nicméně o to kratší dobu mohou na mateřské zůstat. 

Například v Belgii mohou ženy zůstat na mateřské dovolené maximálně 15 týdnů. Ženy žijící ve Francii i v Nizozemsku mohou zůstat na mateřské celkem 16 týdnů. Oproti tomu například na sousedním Slovensku mohou být ženy na mateřské o šest týdnů déle než ženy v tuzemsku, tedy 34 týdnů, a příspěvek dosahuje výše 75 procent denního vyměřovacího základu, tedy předcházejícího platu.