Převod dovolené z roku 2021 do 2022: Co je letos nového? | e15.cz

Převod dovolené v roce 2021: Co je nového?

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Zákoník práce stanoví pravidlo, podle kterého si má zaměstnanec vybrat dovolenou v tom roce, v němž mu na ni vzniknul nárok. V určitých případech je však možné část dovolené převést do následujícího kalendářního roku. Jaká jsou pravidla a co je letos nového?

Čerpání dovolené v příslušném roce

O dovolené – navzdory občasnému přesvědčení zaměstnanců – vždy rozhoduje (nařizuje ji) zaměstnavatel, a to podle písemného rozvrhu čerpání dovolené. Při určování rozvrhu zaměstnavatel přihlédne k provozním důvodům na své straně i k oprávněným zájmům zaměstnance.

„Z tohoto pravidla platí jedna výjimka, kterou je dovolená bezprostředně navazující na skončení mateřské dovolené,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Žádosti o čerpání dovolené navazující u zaměstnankyně na mateřskou dovolenou (resp. u zaměstnance na rodičovskou dovolenou v době, kdy by žena čerpala mateřskou) musí totiž zaměstnavatel vyhovět.

Dovolenou zaměstnavatel nařídí v roce, kdy na ni zaměstnanci vznikl nárok. Existují i výjimky, kdy lze část dovolené převést do následujícího kalendářního roku.

Převod dovolené na žádost zaměstnance

Letos poprvé mohou zaměstnanci písemně požádat o převod dovolené převyšující zákonnou výměru dovolené (tj. nad 4 týdny v podnikatelské sféře, resp. 6 týdnů u akademických či pedagogických pracovníků). Pokud tedy organizace poskytuje například týden dovolené navíc nad rámec zákonného nároku, o převod právě tohoto týdne může zaměstnanec požádat ze své inciativy.

Novinku zavedla loňská velká novela zákoníku práce. Doposud mohly být důvodem převodu pouze naléhavé provozní důvody u zaměstnavatele nebo překážky v práci na straně zaměstnance. Ačkoliv zaměstnavatel žádosti vyhovět nemusí, měl by přihlížet k oprávněným zájmů zaměstnance a v případě zamítnutí žádosti svoje rozhodnutí odůvodnit.

Naléhavost neznamená nepředvídatelnost

Pokud zaměstnanec o převod dovolené nepožádá (anebo mu zaměstnavatel nevyhoví), právo na dovolenou nezaniká. Zaměstnavatel ji převede do nového kalendářního roku. Při kontrole ze strany inspektorátu práce však bude muset prokázat důvod, proč nebylo možné dovolenou řádně dočerpat, upozorňuje advokát David Borovec z advokátní kanceláře Borovec Legal.

Nevyhoví-li zaměstnavatel písemné žádosti zaměstnance, anebo převede delší část dovolené, než o jejíž převod může zaměstnanec požádat, být splněny zákonné předpoklady. Těmi jsou buď naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, anebo překážky v práci na straně zaměstnance.

„Naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele nejsou zákoníkem práce blíže specifikovány, proto je tento pojem věcí výkladu a bude nutné vykládat jej v návaznosti na konkrétní případy.

Kritérium předvídatelnosti však zřejmě nebude zásadním faktorem, podstatná je skutečná potřeba zaměstnavatele – pokud zaměstnavatel tuší či dokonce ví najisto, že v určitém období bude mít opravdu vyšší objem práce, který nemůže pokrýt prací ostatních zaměstnanců, pak se z našeho pohledu jedná o tzv. naléhavé provozní důvody,“ říká David Borovec s tím, že pojem „naléhavost“ nelze bez dalšího ztotožňovat s pojmem „nepředvídatelnost“. Zaměstnavatelé totiž povětšinou nedokáží zcela přesně určit, o jaký konkrétní objem práce v daném období půjde.

Nevyčerpaná dovolená z roku 2020? Jen u některých překážek v práci

U nevyčerpané dovolené za předchozí kalendářní rok musí zaměstnavatel zajistit, aby ji zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce roku následujícího. Dovolená z roku 2020 tedy má být vyčerpána do konce roku 2021.

„Pokud jde o dovolenou za rok 2020, upozorňujeme, že zákoník práce nepovažuje naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele za důvod pro její nevyčerpání v roce 2021,“ zdůrazňuje David Borovec.

Pouze tehdy, byl-li zaměstnanec v pracovní neschopnosti, anebo čerpal-li mateřskou nebo rodičovskou, je možné dovolenou za předchozí kalendářní rok ponechat nedočerpanou. „V takových případech je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání dovolené po skončení těchto překážek v práci,“ dodává Borovec.

Poruší-li zaměstnavatel zákonná pravidla, hrozí mu sankce až ve výši 200 tisíc korun. Tuto pokutu může inspektorát uložit za porušení kterékoliv povinnosti týkající se dovolené, například povinnosti evidence a čerpání dovolené, krácení dovolené a dalších pravidel upravujících dovolenou.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka