Změna času 2024: Kdy začíná letní čas a proč se mění

Kdy se mění čas v roce 2024? (ilustrační foto)

Kdy se mění čas v roce 2024? (ilustrační foto) Zdroj: Andrea Piacquadio / Pexels.com

V březnu se bude měnit zimní čas na čas letní. Tradičně se tak říká, že budeme spát o hodinu méně. Proč se čas mění a který čas je přirozený pro náš organismus? Kdy bude změna času v roce 2024?

Letní čas a změna času v roce 2024

Změna času se děje v noci ze soboty na neděli. V neděli 31. března 2024 ve 2:00 se čas posune o hodinu dopředu na 3:00. Standardní, tedy zimní čas nebo také středoevropský čas, se vrátí zase v neděli 27. října 2024. 

Při letním čase se nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale používá se čas, který je obvykle o jednu hodinu posunut dopředu. Účelem jeho zavedení byla původně úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení, podle energetiků změna času ale velké úspory elektřiny nepřináší. Různé občanské iniciativy a petice se také řadu let odvolávají na možné negativní dopady střídání času na zdraví.

Změna času a kontroverze

Při volbě celoročního času by byl podle odborníků pro člověka příznivější pásmový čas, který platí v zimě a proto označován za zimní čas. Podle některých odborníků má totiž střídání času negativní vliv na zdraví a psychiku lidí a neplní svůj původní účel, tedy úsporu energií.

Podle dřívějších plánů se měl čas v roce 2021 ve státech Evropské unie měnit naposledy. Kvůli koronavirové pandemii i tomu, že se členské státy nedokázaly dohodnout na tom, který čas bude platit trvale, se ale tato otázka odsunula na neurčito.

Kdy se mění čas v následujících letech

Střídání času v Česku pokračuje nehledě na to, že mnozí by se bez něj raději obešli.

  • Zimní čas se mění na čas letní vždy ve 2:00, kdy se malá ručička posune o hodinu vpřed na 3:00.
  • Když se letní čas naopak mění na čas zimní, tak se ve 3:00 malá ručička hodin posune zpět na 2:00.

Změna času je naplánována v následujících termínech:

Rok Letní čas Zimní čas
2024 31. března 27. října
2025 30. března 26. října
2026 29. března 25. října
2027 28. března 31. října
2028 26. března 29. října
2029 25. března 28. října
2030 31. března 27. října

 

V Česku je podle průzkumů většina lidí proti pravidelnému střídání času a je pro jeho zrušení, nicméně ani tady nepanuje shoda, jaký čas by měl být zaveden celoročně.

Letní čas: Výhody a pozitiva 

Zimní čas je spojen s větším výskytem depresí, kdy mají lidé tendence trávit více času doma. Letní čas představuje přesný opak, navíc lze pozorovat souvislost s některými ekonomickými jevy. Mezi pozitiva letního času patří:   

  • Více denního světla ve večerních hodinách: Letní čas poskytuje lidem více příležitostí k trávení času venku po práci nebo škole, což může přispět k lepšímu fyzickému i duševnímu zdraví.
  • Úspory energie: Díky delšímu dennímu světlu mohou domácnosti a podniky ušetřit na osvětlení a někdy i na vytápění.
  • Podpora turismu: Delší večery přinášejí větší příležitosti pro turistický průmysl, protože lidé mají více času na prohlídky a aktivity.

Výzvy spojené s letním časem

Přechod na letní čas je populárnější než přechod na čas zimní. Přesto s sebou změna času obecně přináší i jisté výzvy, například v oblasti plánování a zdraví. 

  • Zdravotní dopady: Náhlá změna času může narušit lidský biorytmus, což může vést k problémům se spánkem, snížené produktivitě a dokonce k zvýšenému riziku srdečních onemocnění u některých jedinců.
  • Zmatení časových plánů: Přechod na letní čas může způsobit zmatení v plánování, zejména v prvních dnech po změně.

Jak se přizpůsobit změně času

  • Plánování spánku: Jedním z nejlepších způsobů, jak zmírnit dopad změny času, je postupně si přivyknout na nový režim spánku. Přibližně týden před změnou času začněte chodit spát a vstávat o 15 minut dříve (nebo později, podle směru změny).
  • Využití denního světla: Pokud je to možné, snažte se trávit více času na denním světle. To pomůže vašemu tělu přizpůsobit se novému časovému režimu.
  • Zdravý životní styl: Udržování zdravého životního stylu, včetně pravidelného cvičení a vyvážené stravy, může také pomoci tělu lépe se přizpůsobit změně času.

Změna času a její vliv na společnost a ekonomiku

Změna času má různé dopady na společnost a ekonomiku. Zatímco někteří lidé uvítají další hodinu denního světla ve večerních hodinách, jiní mohou pociťovat negativní vlivy na své zdraví a spánkové cykly. Existují také argumenty, že přechod na letní čas může zvýšit spotřebu energie v některých sektorech, což by mohlo částečně vyvrátit předpokládané výhody úspory energie.

Střídání času v historii

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky před více než 40 lety za energetické krize. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku.

Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců. Ve světě se v mnoha zemích v minulosti letní čas zaváděl, ale i rušil. Obecně lze říci, že letní čas platí ve většině zemí Evropy, Severní Ameriky a Blízkého východu, zatímco ve většině států Asie, Afriky a Jižní Ameriky neplatí.