Zaměstnanec a OSVČ na vedlejší činnost: Jak na daňové přiznání za rok 2023

Zaměstnanec a OSVČ: Jak na daňové přiznání v roce 2024 (ilustrační foto)

Zaměstnanec a OSVČ: Jak na daňové přiznání v roce 2024 (ilustrační foto) Zdroj: E15 (Midjourney)

Zaměstnanci s příjmem z podnikání si musí splnit svojí daňovou povinnost za rok 2023 vyplněním daňového přiznání a přehledů. Jaká pravidla platí pro výpočet daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění z podnikání při zaměstnání?

O roční zúčtování daně mohou požádat zaměstnavatele pouze zaměstnanci, kteří měli mimo příjmy ze závislé činnosti během roku 2023 další zdanitelné příjmy, které nepodléhají srážkové dani do 20 tisíc korun.

Pro daňové přiznání potřebujete potvrzení o zdanitelných příjmech

vyplnění daňového přiznání potřebují podnikající zaměstnanci od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2023, ve kterém je zejména uvedena souhrnná hrubá roční mzda a souhrnná částka zaplacené zálohové daně z příjmu během roku.

Paušální daň není pro zaměstnance podnikající jako OSVČ

Přestože by si někteří podnikající zaměstnanci rádi plnili své daňové povinnosti z podnikání formou platby měsíční paušální daně, tak nemohou. Účast v paušálním daňovém režimu není možná pro daňové poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, ze kterých je odváděna zálohová daň z příjmu. Vzhledem k tomu, že zálohová daň z příjmu se platí i ze zkráceného úvazku, tak musí podnikající zaměstnanci vyplňovat daňové přiznání a přehledy.

Zaměstnanci a vedlejší samostatně výdělečná činnost

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z příjmu v XML nebo PDF formátu. Formulář  vyplníte snadno, k dispozici je i verze pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny. Pokud si při vyplňování tohoto formuláře pro daňové přiznání nejste jistí, můžete využít i služeb účetní. 

Online formulář pro daňové přiznání 2024 >>>

Konec března se blíží a stále nedisponujete kompletní dokumentací a spracovaným účetnictvím? Nebo se potýkáte s vysokými daňovými povinnostmi a platbami pojistného? Můžete si prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání a placení daní o tři měsíce:

Posunout termín podání daňového přiznání >>>

Limit pro neplacení sociálního pojištění za rok 2023

Vyplnění přílohy číslo jedna daňového přiznání a výdajový paušál

Podnikající zaměstnanci musí vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání, ve kterém budou mít uveden dílčí základ daně ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu) a dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmu). Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti se vypočítá v příloze číslo jedna daňového přiznání, kde je mimo jiné nutné uvést, zdali jsou výdaje uplatněny výdajovým paušálem, který je zejména při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti velmi oblíbený.

Sazby výdajového paušálu se liší dle vykonávané činnosti a činí:

  • 80 procent (pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslných živností)
  • 60 procent (pro ostatní živnosti)
  • 40 procent (pro příjmy ze samostatné činnosti)

Výpočet efektivního zdanění z vedlejší činnosti

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu souhrnnou efektivní daňovou sazbu z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti podnikajících zaměstnanců za rok 2023. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme, že souhrnný roční daňový základ je nižší než 1 935 552 korun a v celém rozsahu podléhá 15procentní sazbě daně z příjmu a daňové slevy jsou v plném rozsahu uplatněny pro příjmy ze zaměstnání a s daňovými odpočty nepočítáváme.

Hrubý ziskSociální pojištěníZdravotní pojištěníDaň z příjmuEfektivní zdanění
90 tisíc korun0 korun6 075 korun13 500 korun21,8 procenta
180 tisíc korun26 280 korun12 150 korun27 tisíc korun36,4 procenta
270 tisíc korun39 420 korun18 225 korun40 500 korun36,4 procenta
360 tisíc korun52 560 korun24 300 korun54 tisíc korun36,4 procenta
450 tisíc korun65 700 korun30 375 korun67 500 korun36,4 procenta
540 tisíc korun78 840 korun36 450 korun81 tisíc korun36,4 procenta