Podnikání při zaměstnání: Jaký budete mít důchod?

OSVČ při zaměstnání: Jaký budete mít důchod? (ilustr. foto)

OSVČ při zaměstnání: Jaký budete mít důchod? (ilustr. foto) Zdroj: Profimedia

Oblíbeným zdrojem přivýdělku pro řadu zaměstnanců je podnikání. Jak se hodnotí podnikání při zaměstnání pro budoucí výpočet starobního důchodu?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši rozhodných příjmů v produktivním životě. Do výpočtové formule však vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Žádný rok pojištění se nemůže hodnotit jako dva roky

Při výpočtu starobního důchodu platí, že žádné období nemůže být započítáváno dvakrát. To znamená, že při současném výkonu závislé činnosti (zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti (podnikání) po celý rok se do doby pojištění započítá klasicky jeden rok a nikoliv dva roky. Podnikání při zaměstnání důchodovou dobu pojištění nezvyšuje.

Rozhodné příjmy

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí příjmy od roku 1986. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se tak hodnotí příjmy v letech 1986 až 2023. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Podnikání při zaměstnání osobní vyměřovací základ zvyšuje pouze za předpokladu, že bylo dosaženo rozhodné částky pro odvod sociálního pojištění.

Kdy se při vedlejší činnosti neplatí sociální pojištění?

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Když je při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti hrubý zisk do limitu, tak se neplatí sociální pojištění. Takové podnikání však nemá vliv na budoucí výši státního důchodu.

Neplacení sociálního pojištění v roce 2024

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2024 se sociální pojištění z podnikání neplatí, když je roční hrubý zisk do 105 520 korun. Limitem je hrubý zisk, tj. příjem ponížený o související výdaje. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Důchodové kalkulačky na e15

Spočítejte si pomocí našich kalkulaček výši starobního důchodu, osobní vyměřovací základ a důchodový věk:

Limit pro neplacení sociálního pojištění od roku 2016

V přiložené tabulce máme uveden roční limit (hrubý zisk), do kterého nevznikala v daných letech povinnost platit sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

RokRoční limit (hrubý zisk)
2024105 520 korun
202396 777 korun
202293 387 korun
202185 058 korun
202083 603 korun
201978 476 korun
201871 950 korun
201767 756 korun
201664 813 korun

Paušální daň není pro podnikající zaměstnance

Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemohou být účastni v paušálním daňovém režimu a jednou platbou plnit své povinnosti na všech přímých daních. Důvodem je skutečnost, že OSVČ v paušálním režimu nemohou mít současně příjem ze závislé činnosti, ze kterého je odváděna zálohová daň z příjmu. Zaměstnanci však mají z přivýdělku z podnikání zpravidla nižší příjmy a v takových případech by daňový paušální režim ani nebyl výhodný.

Platba sociálního pojištění a souhrnný roční vyměřovací základ

V přiložené tabulce níže máme uvedeno, o kolik stoupne roční vyměřovací základ v závislosti na dosaženém zisku u zaměstnance pracujícího za přibližně průměrnou mzdu cca 520 000 korun za rok 2023. Výdaje uplatňujeme 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost), vyměřovací základ je ve výši poloviny hrubého zisku (daňového základu). V posledním sloupci je roční částka, která se hodnotí pro budoucí výpočet důchodu, což je součet roční hrubé mzdy a ročního vyměřovacího základu z podnikání. 

Roční hrubá mzdaRoční příjemVýdaje 60% paušálHrubý ziskVyměřovací základ z podnikáníRoční částka pro výpočet důchodu
520 tisíc korun300 tisíc korun180 tisíc korun120 tisíc korun60 tisíc korun580 tisíc korun
520 tisíc korun400 tisíc korun240 tisíc korun160 tisíc korun80 tisíc korun600 tisíc korun
520 tisíc korun500 tisíc korun300 tisíc korun200 tisíc korun100 tisíc korun620 tisíc korun
520 tisíc korun600 tisíc korun360 tisíc korun240 tisíc korun120 tisíc korun640 tisíc korun
520 tisíc korun700 tisíc korun420 tisíc korun280 tisíc korun140 tisíc korun660 tisíc korun
520 tisíc korun800 tisíc korun480 tisíc korun320 tisíc korun160 tisíc korun680 tisíc korun