Změna zdravotní pojišťovny: Na co si dát pozor

Změna zdravotní pojišťovny: Na tyto věci nezapomeňte (ilustr.foto)

Změna zdravotní pojišťovny: Na tyto věci nezapomeňte (ilustr.foto) Zdroj: pixabay.com

Od července změní někteří z nás zdravotní pojišťovnu. Vždy je však potřeba si splnit své zákonné povinnosti. Na co si mají dát pozor zaměstnanci, živnostníci nebo OBPZ?

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 kalendářních měsíců, a to v termínech od 1. ledna nebo 1. července, přičemž přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je nutné podat nejpozději tři měsíce před požadovaným termínem. Kdo chtěl změnit zdravotní pojišťovnu od července, ten musel podat přihlášku od ledna do konce března.

Zdravotní pojišťovny v Česku

V přiložené tabulce máme uveden abecední seznam zdravotních pojišťoven působících na trhu, včetně internetových stránek. Změnit zdravotní pojišťovnu mohou všichni pojištěnci, tedy i například penzisté, příjemci rodičovského příspěvku, dlužníci na zdravotním pojištění nebo občané pobírající sociální dávky.

Zdravotní pojišťovnaWebové stránky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovnahttps://www.cpzp.cz/

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví

https://www.ozp.cz/
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnahttps://www.rbp213.cz/
Vojenská zdravotní pojišťovna České republikyhttps://www.vozp.cz/
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republikyhttps://www.vzp.cz/
Zaměstnanecká pojišťovna Škodahttps://www.zpskoda.cz/
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRhttps://www.zpmvcr.cz/

Dluhy se nesmažou, na pojistném se neušetří

Sazba zdravotního pojištění je vždy stejně vysoká. Změnou zdravotní pojišťovny nemůže na zdravotním pojištění ušetřit ani zaměstnanec ani osoba samostatně výdělečně činná. Rovněž dlužníci se přestupem k jiné zdravotní pojišťovně nezbaví svých dluhů. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a důsledně je vymáhají i po bývalých pojištěncích. Promlčecí lhůta je navíc desetiletá a běží zvlášť pro předepsání dlužného pojistného a pro jeho vymáhání, takže spoléhat se na promlčení zdravotního pojištění rozhodně nelze.

Kdo kolik platí na zdravotním pojištění?

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 procenta z hrubé mzdy a dalších 9 procent za ně odvádí zaměstnavatel. OSVČ, které nevstoupily do měsíčního daňového paušálu, platí na zdravotním pojištění 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Pokud je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění vypočítává právě z minimálního vyměřovacího základu. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) platí na zdravotním pojištění 13,5 procenta z minimální mzdy, v roce 2024 tedy v částce 2 552 korun měsíčně.  

Zaměstnanci nesmí zapomenout oznámit změnu pojišťovny

Každou změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanci ohlásit svému zaměstnavateli, a to do osmi dní. V případě neoznámení změny zdravotní pojišťovny odvádí zaměstnavatel zdravotní pojištění nadále na účet špatné zdravotní pojišťovny. Předepsané penále, pokud není následně příslušnou zdravotní pojišťovnou prominuto, má zaměstnavatel právo požadovat po svém zaměstnanci.

Zodpovědní zaměstnavatelé se dotazují

V praxi se zkušené mzdové účetní zaměstnanců pro jistotu dotazují, zdali zdravotní pojišťovnu v zákonných termínech nezměnili. Jeden hromadný email nebo informace na poradě pomáhají předcházet nepříjemnostem.

OSVČ a OBZP si musí pohlídat změnu příkazu k úhradě

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní činnost, které nevstoupily do měsíčního daňového paušálního režimu, platí každý měsíc zálohu na zdravotním pojištění. Vždy alespoň v minimální výši. Splatnost zálohy je do osmého dne následujícího měsíce. Při změně zdravotní pojišťovny během roku se částka měsíční zálohy nemění, ale je nutné si změnit číslo účtu pro trvalý příkaz k úhradě. Poprvé se bude platit měsíční záloha na nový bankovní účet za červenec, tedy do 8. srpna. Rovněž si musí změnit trvalý příkaz k úhradě osoby bez zdanitelných příjmů.

Dva přehledy

Osoby samostatně výdělečně činné, které nevstoupily do měsíčního daňového paušálního režimu, musí za každý rok vyplnit přehled. Při změně zdravotní pojišťovny v průběhu roku 2024 bude nutné za rok 2024 vyplnit dva přehledy. Jeden pro starou zdravotní pojišťovnu a druhý pro novou zdravotní pojišťovnu.

Tato povinnost se týká OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost i vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Částka zdravotního pojištění za rok 2024 bude přitom u obou zdravotních pojišťoven stejně vysoká. Pro účely výpočtu zdravotního pojištění se hodnotí celý rok a neevidují se zvlášť příjmy za leden až červen a následně za červenec a prosinec.