Mobilní telefon si lze také pojistit. A to proti rozbití či krádeži

I mobilní  telefon si můžete pojistit.

I mobilní telefon si můžete pojistit. Zdroj: Repro Strategie (Profimedia)

Pojištění mobilního telefonu
mobilní telefon
Aplikace liftago, uber a bolt
Mobilní komunikace
Huawei P30 Pro
6
Fotogalerie

Jenom odcizením přijdou v Česku o svůj mobilní telefon desítky osob denně. Skutečnost, že právě odcizení mobilního telefonu vévodí mezi krádežemi, potvrzuje i Policie ČR. Na druhou stranu, mobilní telefon se dá i pojistit. Má to ovšem svá pravidla.

Pojištění proti poškození mobilního telefonu bývá součástí některých pojištění domácnosti, zpravidla u dražších variant. U škod způsobených třetí osobou se pak škody hradí z pojištění odpovědnosti. Z podstaty věci patří mobilní telefon do skupiny movitých věcích. Takže v případě, že má klient sjednané pojištění domácnosti, vztahuje se toto pojištění i na mobilní telefon, tablet, počítač a další.

„Musí se jednat o standardní rizika. Jako jsou například požár, úder blesku, výbuch apod., nebo připojištěná, jako přepětí, odcizení, vandalismus a podobně,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

K pojistným událostem poškozením přitom ale dochází hlavně po pádu telefonu na zem, vyražením telefonu z ruky, shozením ze stolu v restauraci, kavárně, při hře dětí. Dále i po pádu telefonu do bazénu, a dokonce i přejetím automobilem. Takovéto poškození věci vlastním zaviněním musí být jako riziko dopojištěno. Bývá součástí takzvaného rozšířeného krytí. Lze jej pojistit jen u některých pojišťoven.

Škody na telefonu posuzuje technický specialista

V případě poškození zasílá prodejce či pojišťovna telefon do autorizovaného servisního střediska, ve kterém technici vyčíslí náklady na jeho opravu a posoudí také dostupnost náhradních dílů. „Pojistný likvidátor pak rozhodne o tom, jestli se telefon vyplatí opravit, či nikoliv,“ vysvětluje David Kučera.

Pokud není možné poškozený telefon opravit nebo nahradit jiným obdobným typem telefonu, přistupují pojišťovny k peněžnímu plnění. A obdobně postupují pojišťovny při plnění u odcizených telefonů, kdy buď poskytnou jiný náhradní telefon se stejnými výkonnostními parametry, anebo vyplatí poškozenému peněžní plnění. V případě pojištění domácnosti většinou vyplatí plnou cenu přístroje. To obvykle u přístrojů ne starších pěti let. Často ovšem v pojistném plnění ale zohlední i opotřebení.

Tip: Jak na pojištění? Poradíme

Pokusy o pojistný podvod u mobilního telefonu

Praxe ukazuje, že policie se stále setkává s falešnými hlášeními o odcizení mobilního telefonu, které ovšem podle jejích zástupců moc smyslu nedávají. I na takové případy je totiž dnešní policie vybavena speciálními nástroji, díky kterým dokáže nahlášený telefon jednoduše vystopovat a tím odhalit falešná hlášení. Po nahlášení odcizení telefonu je ho schopna po předložení dokladu zablokovat, čímž se stane bez odborného zásahu nepoužitelný. Zkušenost s využitím telefonu pro pojistný podvod mají i pojišťovny. Zde je třeba upozornit, že jejich klienti se tak dopouštějí trestného činu podvodu s trestně právními důsledky.

„Většinou jde o případy, kdy si klienti telefony poškodí, například když je dají na hraní dětem a ty jim je vrátí poškrábané, popraskané, s prasklou obrazovkou, případně nasáklé vodou. Pak se snaží uplatnit pojistnou událost z odpovědnostního pojištění svých známých a kamarádů. Tvrdí jim, že uplatňují úsloví ‚dnes já tobě a zítra ty mně‘, a přitom zkouší pojistný podvod,“ říká mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.

V praxi pojišťovny řeší i události, kdy si majitel mobilní telefon úmyslně poškodí, protože se mu přestal líbit a chce nový model. Dalším podvodem bývá navyšování způsobené škody. Klient si nechá vystavit od svého známého doklad o neopravitelnosti mobilního telefonu, i když je opravitelný.

„Tým našich specialistů dokáže tyto typy podvodů odhalit a klienti jsou pak překvapení, že jejich jednání může být ze strany orgánů činných v trestním řízení kvalifikováno jako trestný čin. Respektive, že jejich jednání může naplňovat znaky některého z trestných činů, pojistného podvodu, případně podvodu s trestně právními důsledky,“ upozorňuje Václav Bálek.

Vyřízení pojistné události nejpozději do 3 měsíců

Ne vždy se ale lidé obracejí na pojišťovnu s úmyslem nad ní ve věci jejich mobilu vyzrát. Naopak mají právo na pojistné plnění. V tom případě jsou pojišťovny povinny vyřídit pojistnou událost a nezáleží na tom, jestli jde o poškození, nebo odcizení, nejdéle do 90 dnů od nahlášení události. V praxi jsou ale doby vyřízení podle zkušeností zákazníků spíše kratší. Delší bývají šetření u poškozených mobilních telefonů, protože se čeká na posouzení odborníka a následné rozhodnutí pojistného likvidátora. U odcizení mobilního telefonu mohou být doby vyřízení logicky kratší, tedy za předpokladu, že poškozený dodá pojišťovně veškeré dokumenty.

„Těmi jsou daňový doklad čili faktura o zakoupení mobilního telefonu a nezbytný je i zápis od Policie ČR,“ říká David Kučera.

Pokud nebylo odcizení nahlášeno policii, pak ani pojišťovna nepřistoupí k pojistnému plnění.

Jak je to s pojistným plněním při vykradení auta

„Za zmínku stojí to, že vyloučeny z pojistného plnění bývají krádeže, ke kterým došlo z vozidla, a nezáleží na tom, jestli uzamčeného, či nikoliv,“ upřesňuje David Kučera.

Podle něj platí, že má-li být vůbec elektronika zanechaná v autě pojištěna, pak je třeba toto sjednat například v rámci připojištění domácnosti.

„Různí se však podmínky pojišťoven, kdy například musí být věc odcizena pouze ze zavazadlového prostoru, nebo může být zanechána i na sedačce vozu, samozřejmě vždy zamčeného,“ dodává.

V případě poškození mobilního telefonu říká, že se plnění z pojištění obvykle nevztahuje na výrobní vady, běžné opotřebení, na baterie, kabely a na příslušenství, tedy nabíječku či sluchátka. Navíc mívají pojišťovny ve smluvních podmínkách upravenou i spoluúčast, která se pohybuje kolem deseti procent z kupní ceny telefonu.