Kdy řeší OSVČ zdravotní pojištění? Přehled 2022 a termíny | e15.cz

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny: Termín, přeplatek, nedoplatek a nová záloha

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Všechny OSVČ musí za rok 2022 odevzdat své zdravotní pojišťovně přehled. Kdy obdrží přeplatek? Kdy je nutné uhradit nedoplatek? Kdy se musí poprvé zaplatit nová měsíční záloha?

OSVČ, které odevzdají daňové přiznání za rok 2022 elektronicky, musí odevzdat přehled své zdravotní pojišťovně do 2. června, tedy o měsíc později než je zákonný termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2022.

Přeplatek na zdravotním pojištění

Pokud jsou zaplacené zálohy na zdravotním pojištění během roku 2022 vyšší než vypočtené roční zdravotní pojištění, potom vzniká nárok na vrácení přeplatku, který zdravotní pojišťovny zasílají dle § 14 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 592/1992 Sb. do jednoho měsíce. Podmínkou pro vrácení přeplatku je neexistence dluhu u zdravotní pojišťovny. Některé OSVČ v praxi použijí přeplatek na úhradu dalších měsíčních záloh.

Kdy je nárok na přeplatek

Živnostník Jakub zaplatil za leden, únor a březen 2022 zálohu na zdravotním pojištění ve výši 3 715 korun, za duben až prosinec 2022 potom 3 989 korun. Po odevzdání přehledu za rok 2021 se mu vzhledem k vyššímu zisku oproti roku 2020 záloha zvýšila, proto není částka měsíčních záloh po celý rok 2022 stejně vysoká. Celkem v roce 2022 zaplatil pan Jakub na měsíčních zálohách 47 046 korun (3 x 3 715 korun + 9 x 3 989 korun ).

Hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) za rok 2022 pana Jakuba činí 625 400 korun. Roční zdravotní pojištění je tedy 42 215 korun (625 400 korun x 50 procent x 13,5 procenta). Pan Jakub má nárok na přeplatek v částce 4 831 korun (47 046 korun - 42 215 korun).

Nedoplatek na zdravotním pojištění

OSVČ, které mají roční zdravotní pojištění vyšší než zaplacené zálohy během roku, musí vypočtené nedoplatek v přehledu za rok 2022 uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu. Když odevzdají OSVČ přehled později během zákonné lhůty, tak budou tento nedoplatek hradit později a pozdějším odevzdáním přehledu tzv. „pozdrží platbu“.

Jak vyřešit nedoplatek

Podnikatelka Lucie zaplatila na zálohách na zdravotním pojištění během roku 2022 částku 39 340 korun. Hrubý zisk za rok 2022 má ve výši 629 200 korun. Roční zdravotní pojištění je 42 471 korun (629 200 korun x 50 procent x 13,5 procenta). Paní Lucii tedy vznikl nedoplatek na zdravotním pojištění ve výši 3 131 korun (42 471 korun - 39 340 korun). Paní Lucie zašle přehled své zdravotní pojišťovně datovou schránkou 27. dubna a ve stejný den bankovním převodem tento nedoplatek uhradí.

Splatnost nových měsíčních záloh

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Měsíční záloha je přitom splatná do 8. dne následujícího měsíce. Měsíční zálohy nemusí platit zaměstnanci, kteří si samostatnou výdělečnou činností přivydělávají, zdravotní pojištění doplatí jednorázově při odevzdání přehledu.

Nová měsíční záloha závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém roce, při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však vždy musí být placena alespoň minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění. V roce 2023 činí minimální měsíční záloha 2 722 korun.

Nová záloha závisí na hrubém zisku

Živnostník Štěpán má hrubý zisk za rok 2022 ve výši 394 600 korun. Nová měsíční záloha vypočtena ze skutečného vyměřovacího základu činí 2 220 korun (394 600 korun x 50 procent x 13,5 pricenta: 12 měsíců). Minimální měsíční záloha je vyšší, takže pan Štěpán bude i po odevzdání přehledu za rok 2023 platit měsíční zálohu ve výši 2 722 korun.

Minimální měsíční záloha platí pro celý rok. Již začátkem února musel pan Štěpán uhradit novou zvýšenou minimální zálohu za leden v částce 2 722 korun. Trvalý měsíční příkaz k úhradě má již pan Štěpán tedy naveden.

Kalkulačka zisku OSVČ >>>

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka