Dohoda o provedení práce: Výpočet čisté odměny a slevy na daních v příkladech

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Hledání práce
práce v korporaci
práce, cnc native, D.A.S.
.
5
Fotogalerie

Na dohodu o provedení práce v praxi pracují nejenom zaměstnanci, ale i OSVČ, studenti nebo důchodci. Podívejme se v praktických příkladech, jak se může lišit zdanění.

V případě, že je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 tisíc korun a méně, potom se z dohody o provedení práce neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Pojistné v takovém případě neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec. I při práci na dohodu o provedení práce je možné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Pracovat na dohodu o provedení práce lze pro více zaměstnavatelů současně, maximálně však 300 hodin pro každého z nich.

Přivýdělek v předčasném důchodu

Paní Hana je v předčasném důchodu. Do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem, ze kterého se musí platit sociální pojištění. Paní Hana si tedy přivydělává pro zaměstnavatele XY na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun a zákonnou podmínku splňuje.

U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje při výpočtu čisté měsíční odměny slevu na poplatníka ve výši 2570 korun. Paní Hana tedy obdrží na účet čistou odměnu 10 tisíc korun. Pojistné se neplatí, protože hrubá odměna je do limitu, a daň z příjmu se neplatí, neboť sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu a sníží ji do nuly. Paní Hana může současně pobírat na účet předčasný důchod i odměnu z dohody o provedení práce.

Klasická pracovní smlouva a dohoda o provedení práce

Zaměstnanec Miroslav pracuje pro hlavního zaměstnavatele na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou s hrubou mzdou 34 tisíc korun. Z finančních důvodů je však nucen přijmout i brigádu na DPP s hrubou odměnou 10 tisíc korun.

Sociální a zdravotní pojištění pan Miroslav z dohody o provedení práce neplatí, daň z příjmu však ve výši 1500 korun (10 tisíc korun × 15 procent) platí. Při výpočtu čisté odměny z dohody o provedení práce již pan Miroslav nemůže uplatnit slevu na poplatníka. Prohlášení k dani má podepsáno u hlavního zaměstnavatele. Žádnou daňovou slevu nelze uplatňovat v daném měsíci dvakrát. Na účet tedy pan Miroslav obdrží 8500 korun.

Práce na DPP a nárok na daňový bonus

Samoživitelka Lucie je na rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek. Vzhledem ke své složité finanční situaci si přivydělává i na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 16 tisíc korun. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani.

Z hrubé odměny je sraženo sociální pojištění ve výši 1040 korun (16 tisíc korun × 6,5 procenta), zdravotní pojištění ve výši 720 korun (16 tisíc korun × 4,5 procenta). Hrubá odměna je nad limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění a výpočet pojistného je tedy stejný jako při práci na klasickou pracovní smlouvu.

Při výpočtu čisté odměny uplatní nejenom slevu na poplatníka (2570 korun), ale i daňové zvýhodnění na dceru (1267 korun). Na dani z příjmu tak nezaplatí nic a ještě obdrží daňový bonus právě ve výši 1267 korun.

Sleva na poplatníka sníží daň z příjmu až do nuly a daňové zvýhodnění se v plném rozsahu stane daňovým bonusem. I při práci na dohodu o provedení práce je možné čerpat daňový bonus. Paní Lucie obdrží na svůj bankovní účet čistou odměnu 15 507 korun (16 tisíc korun − 1 040 korun − 720 korun + 1267 korun).

Nárok na daňovou vratku

Studentka Kateřina bude v roce 2023 pracovat od června do září současně pro dva zaměstnavatele na DPP s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. U zaměstnavatele AB má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka a slevu na studenta, čistá odměna je tedy 10 tisíc korun.

U zaměstnavatele XY již slečna Kateřina prohlášení k dani podepsat nemohla a z hrubé odměny je jí odvedena 15procentní srážková daň v částce 1500 korun. Za čtyři měsíce tedy celkem 6000 korun.

Za rok 2023 si však slečna Kateřina sama podá daňové přiznání a odvedenou srážkovou daň obdrží v plném rozsahu zpět. V daňovém přiznání totiž uplatní slevu na poplatníka v plném rozsahu 30 840 korun a stejně tak slevu na studenta v částce 4020 korun. Do ročního daňového základu 232 400 korun je v případě slečny Kateřiny roční daňová povinnost nulová a odvedená daň během roku je daňovým přeplatkem. K vyplnění daňového přiznání bude slečna Kateřina potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.