Brigáda v důchodu na dohodu o provedení práce. Kdy podat daňové přiznání?

Brigáda v důchodu na DPP: Kdy podat daňové přiznání?(ilustrační foto)

Brigáda v důchodu na DPP: Kdy podat daňové přiznání?(ilustrační foto) Zdroj: shutterstock

V letních měsících si na dohodu o provedení práce přivydělává i řada starobních důchodců. Jaká příjmová pravidla platí pro řádné a předčasné důchodce? 

Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 tisíc korun a méně, tak se z odměny neplatí sociální a zdravotní pojištění. To je důležité pro předčasné důchodce, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi to znamená, že předčasní důchodci si mohou během letních měsíců přivydělat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 10 tisíc korun měsíčně, aby jim současně náležela výplata předčasného důchodu.

Pracovat pro více zaměstnavatelů současně je možné

Limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť. Do konce roku 2024 je tedy možné pracovat pro více zaměstnavatelů současně s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun a méně a přitom ani z jedné dohody neplatit sociální a zdravotní pojištění. Od ledna 2025 se budou podmínky ohledně zdanění při práci pro dva a více zaměstnavatelů současně měnit a budou daňově méně výhodné.

V řádném důchodovém věku žádná omezení

Po dosažení řádného důchodového věku je možné mít libovolné příjmy, lze tedy například pracovat pro více zaměstnavatelů současně na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou vyšší než je aktuální průměrná mzda.

Bez omezení jsou i předdůchodci

předdůchodu se pobírají vlastní naspoření finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Předdůchodci tedy mohou mít libovolné vlastní příjmy. Výdělečná činnost předdůchodců není nijak omezena. Hrubá odměna z dohody o provedení práce může být jakkoliv vysoká.

Sleva na poplatníka snižuje daň z příjmu i penzistům

Podepsat prohlášení k dani u zaměstnavatele je možné i v případě brigády na dohodu o provedení práce. Zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Do hrubé měsíční odměny ve výši 17 100 korun se tak při podepsaném prohlášení k dani neplatí žádná daň z příjmu. Prohlášení k dani je však možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou odměně při hrubé měsíční odměně 17 tisíc korun .

VýpočetČástka
Hrubá odměna z DPP17 tisíc korun
Zdravotní pojištění765 korun (17 tisíc x 4,5 procenta)
Sociální pojištění1 207 korun (17 tisíc x 7,1 procenta)
Daň z příjmu2 550 korun (17 tisíc x 15 procent)
Sleva na poplatníka2 570 korun
Daň z příjmu po slevě0 korun (2 550 - 2 570, max. do nuly)
Čistá odměna na účet15 028 korun (17 tisíc - 765 - 1 207)

Povinnost daňového přiznání

Daňoví poplatníci s rozhodnými zdanitelnými příjmy za rok 2024 nad 50 tisíc korun (dle § 38g zákona o dani z příjmu), za které nemůže provést roční zúčtování daně zaměstnavatel, si musí sami vyplnit a podat daňové přiznání. Povinnost podat daňové přiznání vzniká například i v případě práce pro dva zaměstnavatele v některém měsíci během roku současně, pokud je z obou zaměstnání odvedena zálohová daň z příjmu.

Dohoda o provedení práce a zálohová daň z příjmu

Zálohová daň z příjmu se přitom odvádí z dohody o provedení práce, když je hrubá měsíční odměna 10 001 korun a více. V praxi tak budou mít povinnost podat daňové přiznání za rok 2024 i penzisté pracující pro dva zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou nad 10 tisíc korun, jestliže budou mít roční zdanitelný příjem nad 50 tisíc korun. Do ročního daňového základu ve výši 205 600 korun je však z důvodu uplatnění slevy na poplatníka daňová povinnost nulová.

Důchodové kalkulačky na e15

Spočítejte si pomocí našich kalkulaček výši starobního důchodu, osobní vyměřovací základ a důchodový věk: