Novela zákoníku práce: Chystané změny přehledně. Co bude jinak?

Zákoník práce 2024: Novela a chystané změny přehledně

Zákoník práce 2024: Novela a chystané změny přehledně Zdroj: E15 (DALL-E)

Zákoník práce čekají další významné změny. Ministerstvo práce představilo 16. dubna základní body, které má obsahovat tzv. „flexibilní novela“ zákoníku práce. Prozatím ale ještě neexistuje návrh paragrafového znění zákona.

Návrh nepočítá s možností zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď i bez důvodu, a to s navýšeným odstupným tak, jak doporučoval NERV. „Není to pro mě téma,“ opakuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Inspiraci pro podobu flexinovely MPSV čerpalo v Německu, Rakousku a Dánsku.

Garance místa po návratu z rodičovské

Dnes: Aktuálně má zaměstnavatel povinnost zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště pouze po návratu po mateřské dovolené. Po skončení rodičovské dovolené sice musí nadále přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nikoliv však vracet zaměstnance na původní místo.

Návrh: Do věku 2 let dítěte bude umožněn návrat z rodičovské dovolené na stejné pracovní místo.

Má jít o posílení práv na straně zaměstnanců a motivovat je tak k návratu do práce do 2 let věku dítěte. „Jde o motivační opatření, které doplňuje již existující kroky jako například podpora částečných úvazků či dětských skupin,“ uvádí ministr Jurečka.

Advokátka Romana Szuťanyi z advokátní kanceláře Rowan Legal upozorňuje, že toto opatření může pro zaměstnavatele představovat komplikace. „Navíc není jisté, zda takové prodloužení splní svůj účel a zaměstnanci se z rodičovské dovolené budou vracet dřív,“ říká advokátka.

Umožnění souběhu DPČ/DPP s rodičovskou

Dnes: Aby zaměstnanec nepřišel o výhody plynoucí z rodičovské dovolené (například ochranu, během níž nelze dát výpověď) a potřebuje si přivydělat, uzavírá se zaměstnavatelem DPP nebo DPČ. Podle současné právní úpravy ale nesmí vykonávat práce, které jsou druhově vymezené jako práce vykonávané podle pracovní smlouvy.

Návrh: Bude umožněno, aby zaměstnavatel při souběhu rodičovské dovolené vykonával práci na základě DPP nebo DPČ odpovídající druhu práce v pracovní smlouvě. Odpadne nutnost složitě formulovat náplň jiné pozice, i když zaměstnanec ve skutečnosti dělá stále tutéž práci. „Jde to však proti té myšlence flexibilnějšího navrácení zaměstnanců k původnímu zaměstnavateli,“ myslí si advokát David Šupej z advokátní kanceláře Sedláková Legal.

Pracovní poměr na dobu určitou u zástupu za mateřskou a rodičovskou

Dnes: U pracovního poměru na dobu určitou je limit pro řetězení pracovních smluv. Na dobu určitou možné pracovní poměr uzavřít maximálně na 3 roky a znovu jen dvakrát opakovat. Ani u zástupu za mateřskou či rodičovskou dovolenou dnes neexistuje výjimka.

Návrh: Pro zástupy za mateřskou a rodičovskou dovolenou se navrhuje větší volnost při opakování pracovního poměru.

Změna u výpovědní doby

Dnes: Výpovědní doba začíná běžet první den v měsíci následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď. Není-li výpověď předávána osobně, počátek běhu výpovědní doby se může přehoupnout až do dalšího měsíce. Například nepodaří-li se doručit výpověď ke konci dubna a bude doručena až 2. května, dvouměsíční výpovědní doba začne běžet až v červnu a skončí na konci července.

Návrh: Výpovědní doba má začít běžet již dnem doručení výpovědi. Při výpovědi z důvodu porušení pracovní kázně má být výpovědní doba zkrácena na jeden měsíc.

Sloučení výpovědních důvodů při ztrátě zdravotní způsobilosti

Dnes: Zákoník práce obsahuje dva výpovědní důvody při ztrátě zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci, které mohou být zaměstnavateli zaměňovány.

Návrh: Nově se navrhuje tyto výpovědní důvody sloučit. Pokud by k ukončení pracovního poměru při ztrátě zdravotní způsobilosti došlo z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, namísto stávajícího odstupného (dvanáctinásobek průměrného měsíčního výdělku) dostane zaměstnanec náhradu z povinného pojištění zaměstnavatele ve stejné výši.

Prodloužení zkušební doby

Dnes: Zkušební doba, je-li sjednána, může být maximálně 3 měsíce u řadových zaměstnanců, respektive 6 měsíců u vedoucích. Zároveň nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Jednou sjednanou zkušební dobu není možné dodatečně prodlužovat (zkrácení vyloučeno není).

Návrh: MPSV navrhuje prodloužení zkušební doby až na 4 měsíce pro řadové zaměstnance, pro vedoucí pracovníky potom až na 8 měsíců. V rámci těchto limitů má být možné zkušební dobu dodatečně prodloužit. „Praxe ukazuje že u specifických odborných pracovních pozic je aktuální zkušební doba nedostatečná,“ odůvodňuje návrh ministr Jurečka.

Samorozvrhování směn na pracovišti

Dnes: Podle stávající právní úpravy rozvrhuje směny zaměstnavatel. Samorozvrhování lze sjednat jen při výkonu práce na dálku.

Návrh: Zaměstnancům se umožní samorozvrhování směn, i když vykonávají práci na pracovišti zaměstnavatele. Opatření přispěje zvýšení flexibility pro zaměstnance. „Není tajemstvím, že právě pravidla týkající se rozvrhování pracovní doby odpovídají spíše potřebám pásové výroby v továrně než požadavkům na to, aby bylo práci možné vykonávat jednak odkudkoli a jednak v době, která se nejvíce hodí zaměstnanci,“ komentuje návrh advokát David Šupej.

Zkrácení denního odpočinku při havarijních stavech

Dnes: Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nepřetržitý denní odpočinek alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (u mladistvého 12 hodin). Tuto dobu lze v zákonem stanovených případech zkrátit až na 8 hodin u zaměstnanců starších 18 let, a to za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen.

Návrh: Nepřetržitý denní odpočinek bude možné zkrátit až na 6 hodin v případě řešení mimořádných událostí a havarijních stavů. Podle MPSV jde o situace, kdy je třeba jednat velmi rychle a ve veřejném zájmu, například při zajištění obnovy dodávek elektrické energie.

Výplata mzdy v jiné než české měně

Dnes: Výplata probíhá v české měně. Jen u zaměstnanců s místem výkonu práce v zahraničí je dnes možné s jejich souhlasem poskytovat mzdu/plat v dohodnuté cizí měně (k níž je vyhlašován kurz ČNB).

Návrh: Ponovu půjde sjednat výplatu v cizí měně u zaměstnance, u kterého je nějaký „cizí prvek“, tedy například žije v zahraničí nebo tam má rodinu. Podle Romany Szuťanyi je zrovna toto oblast, kde „mohlo být MPSV odvážnější a úpravu ještě více zpružnit“. Sám ministr Jurečka uvedl, že v této věci měl vyšší ambice.

Možnost práce mladistvých od 14 let

Dnes: Mladistvého mezi patnáctým a osmnáctým rokem věku lze zaměstnat v případě, že mají ukončenu povinnou školní docházku. Zákoník práce pro ně stanoví zvláštní pracovní podmínky.

Návrh: V době hlavních letních prázdnin má být umožněn „výkon lehkých prací“ mladistvým již od 14 let věku i bez ukončené povinné školní docházky.

Zpřesnění nároků zaměstnanců při neplatném rozvázání pracovního poměru

Dnes: Zaměstnanec se může žalobou u soudu domáhat určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Soudní řízení může trvat několik let a pokud soud sezná, že pracovní poměr byl rozvázán neplatně, musí zaměstnavatel zaměstnanci zaplatit náhradu mzdy nebo platu za celou dobu.

Návrh: MPSV deklaruje, že se nároky zaměstnanců při neplatném rozvázání pracovního poměru mají zpřesnit. „Měli bychom se dočkat nějakého limitu pro náhradu ušlého výdělku zaměstnance, může jít o velmi vysoké částky. Nyní sice existují pravidla, kdy lze náhradu omezit, soudní judikatura je však vykládá poměrně přísně,“ doplňuje Šupej.

Další změny v novele zákoníku práce

Dalšími tématy v materiálu MPSV jsou například prodloužení období pro propuštění z kázeňských důvodů, doručování mzdového a platového výměru, podpora zaměstnávání odborníků ve veřejné správě, anebo zrovnoprávnění partnerů u překážek v práci na straně zaměstnance.

„Připravovaná novela zákoníku práce je krok správným směrem. Zaměstnavatelé ocení nejen větší flexibilitu při uzavírání (delší zkušební doba a možnost jejího prodloužení) a ukončování (kratší výpovědní doba) u pracovního poměru, ale i další změny,“ míní advokátka Romana Szuťanyi. Zaměstnanci by pak mohli ocenit například možnost výkonu stejného druhu práce na DPP nebo DPČ při rodičovské dovolené.

Kladně návrh hodnotí i David Šupej s tím, že je však otázkou, jak bude nakonec vypadat paragrafové znění a jak dopadne návrh při projednávání. „Pokud bude například samorozvrhování omezeno přílišnou administrativou nebo nastaveno složitě, v praxi se nemusí uchytit. Také bude zajímavé sledovat, zda se někdo nepokusí vrátit do hry výpověď bez udání důvodu, která jako téma poměrně rezonovala, v současných materiálech však není,“ uzavírá advokát.

VIDEO: Prostor X - Rozhovor s Marianem Jurečkou

Video placeholde
Prostor X: Rozhovor s Marianem Jurečkou • Reflex.cz