Mezinárodní řidičský průkaz: Platnost, kde a jak ho získat

Mezinárodní řidičský průkaz

Mezinárodní řidičský průkaz Zdroj: CNC

Zatímco ve státech Evropské unie si bez potíží vystačíme s českým řidičským průkazem, při cestách mimo Evropu už je třeba počítat s mezinárodně platným dokladem. Co to přesně znamená, jak o něj zažádat a kde všude je k řízení potřeba?

Co je mezinárodní řidičský průkaz a k čemu slouží?

Mezinárodní řidičský průkaz je dokument, který svého držitele opravňuje k řízení motorových vozidel v zahraničí. Je vázaný na národní řidičský průkaz, a protože se jedná o jeho ověřenou mezinárodní kopii, je vždy třeba předkládat oba doklady společně. Samostatně je mezinárodní řidičský průkaz neplatný. 

Kde platí mezinárodní řidičský průkaz?

Mezinárodní řidičský průkaz se využívá především v zemích mimo Evropskou unii, tedy všude tam, kde nelze řídit jen s českým řidičským oprávněním. Z často navštěvovaných destinací jde například o Spojené státy, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland nebo Japonsko. Pokud se v těchto zemích chystáte řídit, bez mezinárodního průkazu se neobejdete. Ignorováním této povinnosti byste v případě policejní kontroly riskovali řadu nepříjemností. Průkaz také mohou chtít vidět v autopůjčovně nebo při celní kontrole.

A kde naopak mezinárodní řidičský průkaz nebude potřeba? Kromě zemí Evropské unie je to například ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Velké Británii nebo v Černé Hoře. Tady všude si vystačíte s národním řidičským průkazem opatřeným logem Evropské unie. Před každou cestou si ale raději ověřte aktuální informace. 

Platnost průkazu: Ženevská a Vídeňská úmluva

V Česku se vydávají dva typy mezinárodních řidičských průkazů, které mají odlišnou dobu platnosti:

Typ dokladu

Platnost

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949

1 rok od data vydání

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný dle Vídeňské úmluvy z roku 1968

3 roky od data vydání

V řadě států jsou bez problémů přijímány oba doklady, například pro cesty do zmíněných Spojených států, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu i Japonska je ovšem zapotřebí průkaz vydaný dle Ženevské úmluvy. V každé žádosti o vydání průkazu se proto uvádí cílová destinace. Na základě této informace pak úřad vydá příslušný typ.

Jak už bylo zmíněno, mezinárodní řidičský průkaz je vázaný na národní řidičský průkaz. Pokud tedy dříve vyprší platnost národního řidičského průkazu, automaticky spolu s ní zaniká i platnost mezinárodního dokladu. 

Jak získat mezinárodní řidičský průkaz?

Mezinárodní řidičský průkaz získáte na základě žádosti. K jeho získání nejsou zapotřebí žádné dodatečné zkoušky ani lekce v autoškole. Vše probíhá už jen na úřadě. Žádat o vydání průkazu může každý, kdo má na území České republiky trvalý pobyt. Osoby bez trvalého pobytu musejí prokázat, že se v rámci kalendářního roku zdržují na českém území alespoň 185 dnů, a to z důvodu profesních nebo osobních vazeb.

Kdo vydává mezinárodní řidičský průkaz a kde vyřídit žádost?

Dokument na základě žádosti vydávají obecní úřady s rozšířenou působností. Jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva dopravy ČR. Zastupitelské úřady České republiky průkaz vydat nemohou, proto je vždy třeba vše řešit ještě před vycestováním ze země.

Na území Česka lze navštívit jakýkoli úřad bez ohledu na místo trvalého pobytu. Úřad je třeba navštívit osobně, online žádosti ani vyřízení v zastoupení v tomto případě nejsou možné. 

Co si vzít s sebou na úřad?

Na úřad si s sebou nezapomeňte vzít: 

Dále bude třeba vyplnit „Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu“. Tiskopis je k dispozici na úřadech, případně si ho můžete stáhnout a sami vytisknout. V dokumentu se uvádějí nejen osobní údaje a číslo národního řidičského průkazu, ale také informace o cílové destinaci.

Na jejich základě potom úřad vydá příslušný typ mezinárodního řidičského průkazu. Pokud se chystáte v rámci své cesty navštívit více zemí, uveďte do žádosti jejich kompletní přehled. Pokud budete na své cestě potřebovat oba typy průkazu, úřad je vydá společně. 

Praha

V Praze vyřizuje žádosti Magistrát hlavního města Prahy prostřednictvím pracoviště registru řidičů. 

Název úřadu

Adresa

Rezervace termínu

Registr řidičů odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy

Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 – budova Business Centrum Vyšehrad 

Na webových stránkách Portál Pražana si lze rezervovat konkrétní termín návštěvy úřadu. 

Brno

Podobná je situace v jihomoravské metropoli, kde žádosti vyřizuje Magistrát města Brna. 

Název úřadu

Adresa

Rezervace termínu

Magistrát města Brna, odbor registru vozidel a řidičů

Kounicova 67, 601 67 Brno-
-střed

Termín návštěvy úřadu si lze rezervovat na webových stránkách města Brna.

Ostrava 

Na magistrát města a jeho odbor dopravněsprávních činností se vypraví i žadatelé v Ostravě. 

Název úřadu

Adresa

Rezervace termínu

Magistrát města Ostravy, odbor dopravněsprávních činností

ul. 30. dubna 635/35, Ostrava – Moravská Ostrava

Konkrétní termín návštěvy úřadu si lze rezervovat v elektronickém objednávkovém systému na stránkách města

Cena vystavení mezinárodního řidičského průkazu

Vydání průkazu je zpoplatněno částkou 50 korun. Jedná se o správní poplatek za zpracování žádosti a vydání dokumentu, žádné další poplatky nejsou účtovány.  

Jak dlouho trvá vystavení mezinárodního řidičského průkazu?

Vydání dokladu probíhá bezodkladně. To znamená, že pokud jsou splněny všechny podmínky, mezinárodní řidičský průkaz obdržíte na počkání. Z tohoto důvodu je třeba žádat o vystavení dokladu osobně.

VIDEO: Zřízení a vydání mezinárodního řidičského průkazu  

Video placeholde
Zřízení a vydání mezinárodního řidičského průkazu • Videohub