Milostivé léto 2022: Podmínky a jak podat žádost o zastavení exekuce

Milostivé léto II začne v roce 2022 v září.

Milostivé léto II začne v roce 2022 v září. Zdroj: Profimedia

Od září startuje druhé kolo milostivého léta. To dává příležitost všem lidem s veřejnoprávními dluhy, aby zaplatili jen původní dlužnou částku navýšenou o fixní administrativní poplatek a vyhnuli se platbě vysokých exekučních nákladů a úroků, které po pár letech často tvoří většinu dlužné částky. Milostivé léto II naváže na úspěšné první kolo akce, které proběhlo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a podle dat Exekutorské komory České republiky pomohlo minimálně 15 tisícům dlužníků, kteří se zcela zbavili svých exekucí.

Co je to milostivé léto?

Milostivé léto je iniciativa státu, která umožňuje dlužníkům, aby se zbavili některých svých exekucí. Myšlenka spočívá v odpuštění sankcí, úroků a vysokých exekučních nákladů. Dlužník tak zaplatí jen jistinu, tedy původní dlužnou částku, a administrativní poplatek ve výši 1815 korun. 

Jakých dluhů se milostivé léto týká? 

Milostivé léto se týká takových dluhů, u kterých je věřitelem veřejnoprávní subjekt a současně je vymáhá soudní exekutor. V pozici věřitele mohou být následující subjekty

 • Česká republika
 • územní samosprávný celek včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy
 • státní příspěvková organizace
 • státní fond
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola
 • dobrovolný svazek obcí
 • regionální rada regionu soudržnosti
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem
 • státní podnik a národní podnik
 • zdravotní pojišťovna
 • Český rozhlas nebo Česká televize
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby

Zdroj: Justice.cz

V praxi se tak může jednat o následující pohledávky

 • neuhrazené zdravotní pojištění
 • pokuty udělené státními dopravními podniky
 • neuhrazené účty za elektřinu a plyn (ovšem pouze u společnosti ČEZ, u které je nejvýznamnějším akcionářem stát)
 • poplatky za studium na veřejných vysokých školách

Milostivé léto a banky

Milostivé léto naopak není možné využít v případech, kdy dlužíte soukromým subjektům, ačkoli v prvním kole se do akce dobrovolně zapojily společnosti Home Credit, Air Bank, Moneta, Komerční banka nebo Česká spořitelna.

Jestli a v jakém rozsahu se soukromé subjekty zapojí i tentokrát, zatím není zcela jasné. Například Moneta Money Bank hned v červnu spustila vlastní Milostivé léto II, které aktuálně potrvá do konce srpna

Milostivé léto u VZP a dalších zdravotních pojišťoven

Dluhy na zdravotním pojištění jsou ve společnosti poměrně častým jevem. Proto už před startem předchozího milostivého léta přicházely dotazy, jestli se akce bude týkat i jich. Novela, na jejímž základě bylo milostivé léto spuštěno, nebyla v tomto ohledu zcela jednoznačná. Zdravotní pojišťovny sice patří mezi veřejnoprávní subjekty, penále je tady ovšem často vymáháno soukromě, tedy bez soudního exekutora.

To znamená, že není splněna jedna z podmínek milostivého léta. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se proto obrátila na ministerstvo spravedlnosti, aby získala vysvětlení, jak postupovat. Následně bylo rozhodnuto, že v rámci milostivého léta se lidé mohou zbavit právě i dluhů na zdravotním pojištění

Termín: Kdy poběží Milostivé léto 2022?

Milostivé léto IIstartuje už 1. září 2022 a bude probíhat až do 30. listopadu letošního roku. S kontaktováním exekutora ovšem neotálejte a ozvěte se mu co nejdříve po začátku akce. Abyste měli jistotu, že včas získáte všechny potřebné podklady a splníte podmínky, měli byste mu dát vědět nejpozději do poloviny listopadu.

Podmínky: Kdo má nárok na odpuštění dluhu a zastavení exekuce?

Jak už bylo zmíněno, nárok na odpuštění dluhu má každý, kdo dluží některému z veřejnoprávních subjektů a jeho dluh je vymáhán soudním exekutorem. Klíčové je, aby se jednalo o fyzickou osobu, u které už byla zahájena exekuce, současně ale není v insolvenci, tedy neprobíhá u ní proces oddlužení. Počet exekucí, které je možné v rámci milostivého léta vyřešit, není nijak omezený. Zbavit se tak můžete všech exekucí, které splňují stanovené podmínky. 

Exekuce a Milostivé léto 2022: Jak postupovat? Formulář a návod krok za krokem

1. Vyhledejte si svého exekutora

Nejprve je třeba znát přesný rozsah a výši exekucí, respektive dlužných jistin. To vám sdělí exekutor, který má váš případ na starost. Pokud nevíte, o koho se jedná, zjistěte si nejprve potřebné údaje. Najdete je v dokumentech, které vám byly v souvislosti s exekucí doručeny, případně si je můžete zjistit v Centrální evidenci exekucí. Nahlížet do ní můžete online, případně prostřednictvím některé z poboček Czech POINT. V evidenci najdete nejen kontaktní údaje exekutorů, ale také přehled všech exekucí a jejich spisových značek.  

2. Kontaktujte exekutora

Až budete znát kontaktní údaje svého exekutora, obraťte se na něj s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny. Poslouží vám k tomu formulář, který najdete přímo na stránkách Justice.cz. Klíčové je, aby zaznělo, že žádáte o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, a využíváte takzvané milostivé léto II. Žádost pečlivě vyplňte a odešlete exekutorovi jako doporučený dopis. Exekutorovi následně běží zákonná 15denní lhůta na odpověď. 

3. Proveďte platbu

Jakmile vám exekutor vyčíslí a pošle potřebné údaje, bude nutné odeslat na jeho účet nesplacenou dlužnou jistinu navýšenou o administrativní poplatek ve výši 1815 korun. Nezapomeňte platbu odeslat včas. Je třeba, aby nejpozději do 30. listopadu 2022 dorazila na účet soudního exekutora. U platby vždy uvádějte všechny potřebné náležitosti, především variabilní symbol a poznámku ve znění „milostivé léto II“. Exekutor následně vydá rozhodnutí o zastavení dané exekuce.

Milostivé léto II (video)

Video placeholde
Startuje Milostivé léto II.: Kdo ho může využít? • Videohub