Oprav dům po babičce 2023: Podmínky dotace, jak podat žádost | e15.cz

Oprav dům po babičce: Podmínky dotace a jak podat žádost

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Již od devatenáctého září startuje avizovaný dotační program Oprav dům po babičce. Nabídne zálohové financování komplexních renovací nemovitostí. Úspěšní žadatelé budou mít kromě samotné dotace možnost získat i zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen.

Nový program Oprav dům po babičce sice sklidil kritiku za svoji štědrost i v rámci koalice, přesto jej stát spustí velmi brzy. Původně se očekávalo, že jeho start začne od prvního září, možnost žádat o dotace se nakonec mírně posunula na 19. září pro bytové domy a na 26. září pro rodinné domy.

Začátek příjmu žádostí o dotaci Oprav dům po babičce potvrdil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Hlavním cílem programu je splnění klimatických závazků a úspora energií. Nárok na dotaci z tohoto programu mají jen domácnosti s jednou nemovitostí určenou k bydlení. 

Co je dotace Oprav dům po babičce?

Jedná se o nový dotační program, který má zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení.

„Podle údajů Českého statistického úřadu je v Česku zhruba 17 procent rodinných domů neobydlených. Jedná se o statisíce domů, které by mohly dál sloužit svému účelu. Chceme využít stávající zástavbu a zabránit tomu, aby se obce rozšiřovaly do volné krajiny a aby se kvůli bytovým potřebám zabírala další a další zemědělská půda,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a pokračuje: „Zároveň nabídneme mladým rodinám, které nejvíce pociťují důsledky vysokých životních nákladů a nízké dostupnosti hypotéčních úvěrů, možnost zajistit si vlastní důstojné a současně úsporné bydlení, a to bez ohledu na to, zda si starší nemovitost koupí, nebo získají v rámci rodiny.“

Na finanční injekci tak dosáhnou vlastníci rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní. O dotaci mohou tedy požádat jak zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti či rodiče na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající. Nárok na podporu budou mít jen rodiny s jednou nemovitostí.

Jaké jsou podmínky dotace?

 • Nárok na dotaci z tohoto programu budou mít jen domácnosti s jednou nemovitostí k určenou k bydlení. Pokud domácnost vlastná zároveň například les nebo pole, omezení se na ni nevztahuje.
 • Všichni členové domácnosti musí mít v dané nemovitosti trvalý pobyt a využívat ji k bydlení po dobu 10 let od dokončení projektu (neplatí pro nezletilé, kteří se mezitím osamostatní)
 • Za každé nezaopatřené dítě získá domácnost bonus 50 tisíc korun. Bonus platí i pro děti, které se narodí do roku 2030.

Základní podpora v tomto programu je omezená na maximálně 50 procent přímých realizačních výdajů a zároveň na maximálně milion korun, žádat o ni mohou ekonomicky aktivní lidé. Dotace z Oprav dům po babičce se vyplácí předem a podporuje nejvyšší kategorii komplexního zateplení.

Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace optimálního zateplení. Dotace pokryje 50 procent způsobilých výdajů. Na komplexní zateplení můžete získat až jeden milion korun. Zásadní výhodou programu bude možnost čerpat finanční prostředky předem.

Současně je možné požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jedná se třeba o instalaci fotovoltaiky, výměnu zdroje tepla, ohřev vody, systémy pro akumulaci dešťovky či dobíjecí bod pro automobil (více níže).

CNC Native: Proč si (ne)pořídit baterii k FVE >>>

Podpora cílí na mladé rodiny, proto žadatelé obdrží rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě. Domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem pak dostanou bonus 10 procent z celkové výše dotace.

Pokrytí výdajů: kolik můžete na projekt získat?

 • 50 procent z celkových způsobilých výdajů – až jeden milion korun 
 • 1 300 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 50 000 Kč na podporu projektu
 • Podpořeny budou realizace uskutečněné po 1. lednu 2021 

Ti, kteří kromě dotace na zateplení požádají ve stejné žádosti o další úsporná opatření, dostanou kombinační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci.

Ziskem dotace se navíc otevírá možnost požádat o zvýhodněný úvěr u stavební spořitelny bez nutnosti zástavy nemovitosti. Podmínky pro úvěry se ještě upravují, úvěry budou dostupné v průběhu roku 2024.

„Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty, záležet bude na aktuálním úrokovém prostředí a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen,“ popisuje ministr Petr Hladík.

Další možnosti podpory, které můžete připojit k žádosti o optimální zateplení (Oprav dům po babičce)

 • Kotle, kamna a tepelná čerpadla: Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo, dotace 45 000 – 140 000 Kč
 • Fotovoltaické systémy: Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě, dotace 60 000 – 200 000 Kč
 • Příprava teplé vody, solární ohřev: Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla, dotace 45 000 – 60 000 Kč
 • Řízené větrání s rekuperací: Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, dotace 105 000 – 105 000 Kč
 • Využití tepla z odpadní vody: Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému, dotace 5 000 – 50 000 Kč
 • Zelená střecha: Dotace na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele, dotace 800 – 100 000 Kč
 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda: Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou, dotace 27 000 – 105 000 Kč
 • Elektromobilita: Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz, dotace 15 000 – 15 000 Kč
 • Dotační bonusy: Bonusy jsou určeny pro žadatele s nezletilými dětmi, pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení, dotace 300 – 50 000 Kč

Zdroj: SFŽP

Projekty, na které se vztahuje dotace Oprav dům po babičce (příklady)

Oprav dům po babičceAutor: MŽP

Oprav dům po babičce_příklad úvěrAutor: MŽP

Termíny, od kdy lze podat žádost o dotaci

Elektronický příjem žádostí o dotace bude spuštěn:

 • od 19. září 2023 pro bytové doby
 • od 26. září 2023 pro rodinné domy

Zvýhodněný úvěr nabídnou stavební spořitelny v průběhu roku 2024. 

Jak podat žádost a kde najdete formulář pro získání dotace?

Formulář najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí

Žádost musí splňovat několik podmínek:

 • Žádost bude muset povinně obsahovat opatření v oblasti zateplení, k tomuto lze doplnit další opatření z ostatních oblastí podpory.
 • Žadatel je povinen umožnit pořízení fotodokumentace podpořených opatření fondem pověřenou osobou a použití této fotodokumentace, technických, ekonomických a environmentálních údajů ze žádosti a jejích příloh za účelem prezentace projektů podpořených z programu. 
 • Instalace podporovaných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem, kteří mají veškerá zákonná oprávnění.
Autor: onk

Mzdová kalkulačka