Daňové slevy a výjimky, kterým hrozí zrušení. Patří k nim i benefity a stravenky

Konsolidační balíček zasáhne peněženky občanů.

Konsolidační balíček zasáhne peněženky občanů. Zdroj: Profimedia

Zrušení tzv. školkovného, slevy na dani za studenta nebo snížení slevy na dani na manželku. To jsou jen některé daňové slevy a výjimky z celkových 22, které se vláda rozhodla zrušit v rámci konsolidačního balíčku. Ten by měl společně s dalšími změnami zajistit v příštím roce snížení schodku státního rozpočtu o 94,1 miliardy korun a v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun. Jaké další zrušené slevy na daních balíček obsahuje?

Daňová uznatelnost při nákupu auta „na firmu”

Prvním návrhem vlády je omezit daňovou uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první dva miliony korun z ceny vozu. 

„Hlavním důvodem jsou časté situace, kdy si podnikatelé pořizují luxusní vozy k soukromému užívání, čímž se vytrácí původní záměr daňového zvýhodnění nákupu automobilů tzv. „na firmu“.

Například v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných Ferrari v ČR registrováno na firmu. Fakticky se jedná o částečný návrat před rok 2007, kdy platilo v zákoně o dani z příjmů pro odpisování automobilů omezení ve výši 1,5 milionu korun,” uvádí zpráva k Ozdravnému balíčku.

Zrušení školkovného či snížení slevy na dani za manželku

Další snížení se týká slevy na manželku, která se nově bude omezovat jen na manžela či manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Podle zprávy je hlavním důvodem tohoto kroku skutečnost, že stávající nastavení výjimky odrazuje poplatníky od vstupu na trh práce a započetí významnější výdělečné činnosti, protože při překročení limitní hranice příjmů nárok na slevu zaniká.

S tím úzce souvisí tzv. školkovné nebo sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení. To by se mělo zrušit úplně, jelikož podle vlády benefit zpravidla uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně, zatímco ti nízkopříjmoví např. samoživitelé pracující na částečné úvazky po uplatnění ostatních slev tuto podporu zpravidla pro nízký základ daně nevyužijí.

„Při sazbě daně z příjmu fyzických osob 15 procent odpovídá částka základní slevy na dani na poplatníka, tj. 30 840 korun ročně, základu daně ve výši 205 600 Kč. Přepočtem na měsíc jde o příjem na úrovni minimální mzdy. Pro tyto nízkopříjmové skupiny poplatníků tedy školkovné žádnou výhodou není, protože si ho vzhledem k nízké dani nemohou uplatnit. Školkovné je proto dobrým příkladem toho, že daňové nástroje nejsou vždy nejvhodnějším nástrojem realizace sociální politiky,” dodává vláda ve zprávě s tím, že podle ní současně dojde ke zvýšení kapacity předškolních zařízení.

Zrušení slevy na dani na studenta

Se slevami na dani se mohou rozloučit také studenti. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury je hlavním důvodem zrušení nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým byv principu postačovala standardní sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 korun ročně, což odpovídá průměrnému měsíčnímu přivýdělku ve výši cca 17 100 korun. 

„Dodatečnou slevu na studenta využijí pak jen ti studenti, kteří vydělávají částky větší, naopak slabě finančně saturovaní studenti tuto slevu nevyužijí vůbec. Do okruhu uživatelů pak budou patřit mimo jiné i osoby, které mají status studenta jen formálně (tj. sice jsou ke studiu zapsaní, ale vzdělávací zařízení již nenavštěvují),” dodává zpráva.

Konec nepeněžitých benefitů a nadlimitních stravenek?

Vláda dále navrhuje zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům, neboť jde o selektivní daňovou výjimku, kterou efektivněji uplatňují větší zaměstnavatelé. U malých firem či živnostníků s malým počtem zaměstnanců není podle návrhu efektivní administrovat tyto daňové benefity tak, aby byly využity naplno. 

„Některá nepeněžní plnění jsou navíc dnes osvobozena od daně do limitu 20 000 korun za rok, zatímco jiná (např. sportovní a kulturní akce) jsou „bez limitu“ osvobozena, tj. je vytvořen prostor pro poskytování nepeněžních plnění vysoké hodnoty, které pochopitelně nečerpají průměrně placení zaměstnanci,” uvádí zpráva vlády.

S návrhem nesouhlasí jak poskytovatelé nefinančních benefitů, tak Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Ta považuje návrh za tvrdou ránu malým a středním podnikům. 

„Bez daňového zvýhodnění si benefity nebudou moci dovolit poskytovat, což poškodí jak jejich zaměstnance, tak podniky samotné. Malé a střední podniky měly v benefitech jedinou možnost, jak čelit při náboru pracovníků nadnárodním korporacím, které vysávají trh práce, a i o tuto malou výhodu nyní přijdou. Stát počítá s tím, že zrušením podpory benefitů uspoří 1,4 miliardy korun. Nicméně přes 90 procent zaměstnavatelů avizuje v tomto případě benefity zcela zrušit, tedy se žádné dodatečné daně nevyberou,” uvádí asociace v tiskové zprávě.

Zrušení se dočkají nejspíše i nadlimitní stravenky. Ty dnes na rozdíl od stravenkového paušálu mohou být poskytovány bez limitu, čímž mohou tyto stravovací benefity činit podle vlády řádově i tisíce korun denně (tzv. manažerské stravenky). V souvislosti s tím dojde i k úpravě stravovacího paušálu tak, aby ho mohly adekvátně čerpat i osoby na delších pracovních směnách.

Zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům

Změny se dotknou také odborů, u jejichž členských příspěvků navrhla vláda zrušení odpočtu. “Mnozí lidé jsou členy různých neziskových organizací - např. výchova a vzdělávání mládeže, sport apod. a žádný odpočet od základu daně uplatnit nemohou. Je tedy obtížné zdůvodnit, proč právě jen tento jeden neziskový subjekt má právo na toto zvýhodnění,” vysvětluje zpráva k Ozdravnému balíčku.

Tomboly a hazardní hry

Součástí vládního návrhu je také snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her, a to ze stávajícího jednoho milionu korun na 50 000 korun. 

„Úplné zrušení tohoto osvobození by již nebylo produktivní, neboť by znamenalo výraznou dodatečnou administrativní zátěž pro stát, kdyby každý hráč musel podávat daňové přiznání a v něm dokládat nejen své příjmy, ale i výdaje (tj. každé „zatočení“ v automatu),” dodává vláda.

Další změny v daňových výjimkách

Balíček obsahuje ještě několik dalších změn v daňových výjimkách, které ale nemají významný dopad na státní rozpočet. šlo tak spíše o byrokratickou záležitost. Patří sem:

  • Zrušení osvobození náhrady za vyvlastnění, které bude nově ve stejném daňovém režimu jako prodej majetku.
  • Zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky, který bude nově standardně daněn jako příjem zaměstnance. Renta bude navázána na vývoj platu ústavních činitelů.
  • Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.
  • Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
  • Zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům.
  • Sjednocení selektivních výjimek do obecného neúčelového limitu do 50 tisíc korun ročně.