Koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas: Zdražení, přihlášení, pokuty a kontroly

Logo České televize

Logo České televize Zdroj: Profimedia

Posloucháte rádio nebo máte doma televizi? Pak ze zákona musíte platit koncesionářské poplatky, jinak vám hrozí pokuta. K čemu poplatky vlastně slouží? Jak jsou v letošním roce vysoké a jak zdraží? Kdo je musí platit a jak je případně zrušit?

V článku se dozvíte:

Proč se platí poplatky za Českou televizi a Český rozhlas

Koncesionářské poplatky nejen u nás, ale i v řadě dalších zemí slouží k financování vysílání veřejnoprávního média. V České republice jsou to Česká televize a Český rozhlas.

Právě poplatky mají zamezit podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů (zákon č. 348/2005 Sb.) tomu, aby nebyla politicky závislá, a tedy nebyla financována z veřejného rozpočtu. Ostatní média jsou naopak v rukou soukromých vlastníků.

Kdo musí platit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas?

Rozhlasové a televizní vysílání musejí platit všichni, kdo vlastní jakékoli zařízení způsobilé přijímat rozhlasový nebo televizní signál šířený rádiovými kmitočty, družicemi nebo kabelovými systémy. 

Stačí tedy doma mít televizi, i když se třeba díváte jen na streamovací služby. Stejně tak pokud máte třeba rádio v autě. Jsou to zkrátka přístroje, které jsou schopny přijímat rozhlasové nebo televizní vysílání. Možná máte některý z přijímačů jen vypůjčený. Pokud je to na delší dobu než měsíc, tak se vás zodpovědnost platit poplatky také týká.

Poplatek se vždy vztahuje na celou domácnost bez ohledu na počet jejích členů. V pronajatém bytě platí poplatek nájemník, nikoli majitel objektu. Stejně tak platí ten, kdo si dané zařízení půjčil. Jestliže je rozhlasový či televizní přijímač součástí dopravního prostředku, za platbu odpovídá jeho provozovatel.

Kdo koncesionářské poplatky platit nemusí

Naopak koncesionářské televizní poplatky se neplatí například za monitor počítače, tablet, notebook nebo mobilní telefon. To se má však brzy změnit kvůli připravované vládní novele zákona. V tuto chvíli ovšem platí, že pokud váš stolní počítač nebo notebook mají tuner VKV/FM nebo DVB-T/T2/C, musíte rozhlasové poplatky rovněž platit. 

Poplatky se také nevztahují na neslyšící a nevidomé. Neplatí ani domácnosti s příjmy nižšími než 2,15násobek životního minima – musí to však jednou za půl roku dokázat. Pokud máte ještě televizi nebo rádio na chalupě, platíte jen jeden koncesionářský poplatek.

Jestliže odebíráte elektrickou energii, ale doma rádio ani televizi nemáte, potvrďte to České televizi nebo Českému rozhlasu čestným prohlášením

Koncesionářské poplatky: Výše v roce 2024

Koncesionářské poplatky musejí být zaplaceny nejpozději do 15 dnů od nabytí přijímače nebo nastěhování do nového bydliště. Platit lze volitelně, přesněji měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Koncesionářské poplatky v roce 2024 činí:

Koncesionářské poplatky: Zdražení a změny 2025

Výše koncesionářských poplatků od roku 2025 vzroste. V září 2023 to avizoval ministr kultury Martin Baxa, jehož rezort chystá novelu příslušného zákona. Rozšíří se také okruh těch, kteří koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas musejí hradit. Nově se spektrum zařízení rozšíří o mobily, tablety a další nástroje umožňující příjem veřejnoprávní stanice. Pokud je v domácnosti takových zařízení více, platit se bude nadále pouze jeden poplatek za celou domácnost.

Novela nepředpokládá žádné změny ve způsobu výběru poplatků ani nezavádí nové formy kontroly potenciálních plátců. NKÚ má také získat právo hospodaření veřejnoprávních médií kontrolovat. Ke zdražení by mělo dojít od ledna 2025.

 • Televizní poplatek se zvýší o 25 Kč na 160 Kč měsíčně
 • Rozhlasový poplatek vzroste o 10 Kč na 55 Kč za měsíc

V případě domácností se dnes platí za každý přístroj schopný příjmu, i když je to třeba staré zařízení podporující pouze analogové vysílání či ukončené DVB-T. A kdo může přijímat televizní vysílání, musí platit i za rozhlasové, přestože nemá klasické (auto)rádio.

Přihlášení k poplatkům: Jak ho provést

K televizním poplatkům se můžete přihlásit několika způsoby:

 • On-line, což je asi nejjednodušší. Vytvoříte si účet poplatníka a přes internet si nastavíte frekvenci placení.
 • Elektronickou poštou. Stačí zaslat přihlášku e-mailem na adresu poplatky@ceskatelevize.cz.
 • Datovou schránkou na ID y7rjeuf 
 • Poštou na adresu Česká televize, Televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.
 • Pošta a SIPO. Přihlašujete se prostřednictvím poboček České pošty, lze si zřídit SIPO platbu.

V případě rozhlasového poplatku stačí vyplnit e-mailovou adresu na webových stránkách Českého rozhlasu, čímž si vytvoříte účet poplatníka.

Kontrola a pokuty: Jak na vás přijdou?

Poplatníkem koncesionářských poplatků se stává v podstatě každý, kdo doma odebírá elektrickou energii. I proto se v rámci kontrol porovnává evidence poplatníků s databázemi odběratelů elektřiny.

Od roku 2017 dokonce veřejnoprávní média obesílají domácnosti, které ještě nejsou ke koncesionářským poplatkům přihlášeny. Jestliže se tak stalo, musíte se buď do 30 dnů přihlásit ke koncesionářským poplatkům, nebo zaslat čestné prohlášení, že rádiový ani televizní přijímač nevlastníte. 

Pokuta: Co vám hrozí, když neplatíte

Pokud poplatky za televizní a rozhlasové vysílání odmítnete platit, a to i přesto že tato povinnost plyne ze zákona, a navíc televizi nebo rádio doma máte, riskujete nemalé pokuty. V případě České televize až 10 tisíc korun, v případě Českého rozhlasu 5000 korun. Pokuty se navíc mohou opakovat. 

Jestliže nezaplatíte ani pokuty, mohou vás veřejnoprávní média zažalovat za neplacení u soudu, s čímž jsou spjaty také úroky z prodlení, náklady soudního řízení a případné exekuce. Hrozí vám také zpětná úhrada poplatků po dobu užívání televizního nebo rozhlasového přijímače.

Pokuta ve výši 1000 korun vás také čeká v případě, že nenahlásíte včas změny. Může se jednat například o:

 • zánik okolností odůvodňujících osvobození ze sociálních důvodů,
 • skutečnost, že jste přestali být poplatníkem,
 • že jste byli osvobozeni,
 • že neplatíte televizní poplatek, protože je již placen jiným členem domácnosti a současně přestanete platit TV poplatek.

Trvalé bydliště není pro televizní poplatky ani rozhlas směrodatné

Koncesionářské poplatky platíte tam, kde bydlíte. I když tedy bydlíte mimo  trvalé bydliště, platíte právě tam. Stejně tak když jste třeba v nájmu, a to déle než jeden měsíc. Právě v pronajímaném bytě platíte koncesionářské poplatky za celou domácnost.

Platí se poplatky za ČT a rozhlas zpětně?

Jestliže jste byli vyzváni k placení poplatků a vy jste i přesto do 30 dnů nereagovali, hrozí vám nejen soudní řízení, ale také zpětné uhrazení koncesionářských poplatků od doby, kdy máte televizní nebo rozhlasový přijímač.

Jak zrušit přihlášení TV a rozhlasu

Televizní i rozhlasový poplatek můžete odhlásit jen ze zákonem stanovených důvodů. Jedná se například o tyto případy:

 • Poplatník zemřel – odhlášení SIPO poplatníka můžete provést na kterékoli pobočce České pošty. Pro odhlášení je třeba předložit úmrtní list a spojovací číslo SIPO. V případě přímé platby je potřeba zaslat doklad o úmrtí poplatníka e-mailem, datovou schránkou nebo poštou
 • Už nevlastníte televizní nebo rozhlasový přijímač – pak zašlete v případě TV evidenční list, v případě rozhlasu čestné prohlášení.
 • Začali jste sdílet společnou domácnost s jiným evidovaným poplatníkem – pak zašlete variabilní číslo plátce, se kterým sdílíte domácnost, a zároveň zašlete odhlášku

O veškerých změnách musíte informovat vždy do 15 dnů. Nezapomeňte si také pohlídat změnu údajů jak u televize, tak u rozhlasu. Každá z institucí má své číslo účtu a své centrum, které tyto informace zpracovává.

VIDEO: Ministr kultury Martin Baxa v pořadu Epicentrum (23. 6. 2023)

Video placeholde
Epicentrum - Martin Baxa • Maxmilián Nový, Lukáš Červený