Vyšší zisk, ale nižší daň z příjmu. Jak toho docílit?

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: dotFOX s.r.o.

V praxi dochází k situacím, že OSVČ s vyšším ziskem platí nižší daň z příjmů. Důvodů je přitom hned několik. Podívejme se na hlavní z nich.

Výpočet daně z příjmu fyzických osob u OSVČ ovlivňuje nejenom dosažený zisk, ale například i způsob stanovení výdajů, rozsah uplatněných daňových slev, rozsah uplatněných daňových odpočtů nebo zvolený daňový režim. OSVČ důsledně plánující daňové povinnosti tak v praxi mohou platit nižší daně než jejich kolegové s nižším ziskem.

Včasný vstup do paušálního režimu

Významně ušetřit mohou na dani z příjmu OSVČ vstupem do dobrovolného paušálního režimu. V případě splnění zákonných podmínek pro možnost placení všech povinných daní (daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění) jednou měsíční daňovou platbou, která je po celý rok stejně vysoká, je nutné podat přihlášku ke vstupu do 10. ledna příslušného roku.

V roce 2023 byly tři režimy paušální daně v závislosti na dosahovaných příjmech a struktuře příjmů OSVČ. Nejvíce živnostníků bylo v prvním pásmu, kde činila souhrnná měsíční paušální daň 6208 korun, z toho činila daň z příjmu 100 korun. OSVČ uplatňující pouze základní slevu na poplatníka tak vstupem do paušálního režimu významně ušetří. V přiložené tabulce máme vypočtenu roční daň z příjmu u vybraného zisku při vstupu do paušálního režimu a při klasické variantě.

Hrubý ziskRoční daň z příjmu
Paušální režimKlasické zdanění
300 tisíc korun1200 korun14 160 korun
350 tisíc korun1200 korun21 660 korun
400 tisíc korun1200 korun29 160 korun
450 tisíc korun1200 korun36 660 korun

Nárok na daňové slevy

Vypočtenou daň z příjmu přímo snižují daňové slevy. Každý daňový poplatník má nárok na roční daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun. Osoby samostatně výdělečně činné, které mají nárok na další daňové slevy, mají značně nižší roční daň z příjmu i při vyšším daňovém zisku. Nejčastějšími daňovými slevami za rok 2023 při splnění zákonných podmínek jsou školkovné a sleva na manželku (manžela).

Maximální částka školkovného za rok 2023 činí 17 300 korun. Sleva na manželku (manžela) činí 24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P potom ve dvojnásobné výši. Výrazně snižuje daňovou povinnost ještě daňové zvýhodnění na děti. Roční daňové zvýhodnění na první dítě činí 15 204 korun, na druhé dítě 22 320 korun a na třetí a další dítě 27 840 korun. Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, se uplatní daňové zvýhodnění dvojnásobně vysoké.

V přiložené tabulce máme vypočtenu roční daň z příjmu OSVČ s ročním daňovým základem 700 tisíc korun, která má nárok pouze na slevu na poplatníka, a OSVČ s hrubým ziskem 800 tisíc korun čerpající slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dceru.

VýpočetOSVČ 1OSVČ 2
Hrubý zisk700 tisíc korun800 tisíc korun
Daň z příjmu105 tisíc korun120 tisíc korun
Sleva na poplatníka30 840 korun30 840 korun
Sleva na manželku0 korun24 840 korun
Daňové zvýhodnění0 korun15 204 korun
Roční daň z příjmu74 160 korun49 116 korun

Nárok na daňové odpočty

Při splnění zákonných podmínek snižují daňový základ daňové odpočty uvedené v § 15 zákona o dani z příjmu. Mezi nejčastější patří dary, odpočet zaplacených úroků na hypotéku, vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření a vklady na životní pojištění. U všech nezdanitelných položek jsou legislativou stanoveny maximální částky.

V přiložené tabulce máme vypočtenu roční daň z příjmu u dvou OSVČ, přičemž jedná má hrubý zisk 700 tisíc korun a druhá 800 tisíc korun. V prvním případě se neuplatňuje žádný daňový odpočet, ve druhém hned několik.

VýpočetOSVČ 1OSVČ 2
Hrubý zisk700 tisíc korun800 tisíc korun

Odpočet hypotéky

0 korun68 tisíc korun
Odpočet penzijka0 korun

24 tisíc korun

Odpočet životka0 korun24 tisíc korun
Daňový základ700 tisíc korun684 tisíc korun

Daň z příjmu

105 tisíc korun102 600 korun
Sleva na poplatníka30 840 korun30 840 korun
Roční daň z příjmu74 160 korun71 760 korun

Využití výdajového paušálu

Mimo OSVČ v měsíčním daňovém paušálu mohou ostatní OSVČ stanovit roční výdaje výdajovým paušálem, který se liší podle vykonávané činnosti. Sazby výdajového paušálu jsou:

  • 80 procent
  • 60 procent
  • 40 procent 
  • 30 procent

Při nižších skutečných výdajích a neuplatnění výdajového paušálu je roční daňová povinnost zbytečně vyšší.

V přiložené tabulce máme vypočtenu roční daň z příjmu u dvou OSVČ, přičemž jedna má skutečné příjmy ponížené o skutečné výdaje ve výši 600 tisíc korun, druhá má skutečný zisk 700 tisíc korun, ale při využití výdajového paušálu je daňový základ 500 tisíc korun, výdaje uplatněné paušálem jsou vyšší než skutečné výdaje. V obou případech se uplatňuje pouze základní sleva na poplatníka.

VýpočetOSVČ 1OSVČ 2
Skutečný hrubý zisk600 tisíc korun700 tisíc korun
Daňový základ600 tisíc korun500 tisíc korun
Daň z příjmu90 tisíc korun75 tisíc korun
Sleva na poplatníka30 840 korun30 840 korun
Roční daň z příjmu59 160 korun44 160 korun