ANKETA: Jaký vztah by mělo Česko udržovat s Ruskem a Čínou? Ptáme se prezidentských kandidátů

Ptáme se prezidentských kandidátů

Ptáme se prezidentských kandidátů Zdroj: E15 / grafika

Kandidáti na prezidenta se představují. Jaké zastávají hodnoty? Jaký je jejich ekonomický postoj? A co si myslí o odcházejícím prezidentovi Milošovi Zemanovi? Každý všední den vydáváme odpovědi prezidentských kandidátů na jednu anketní otázku. Výjimkou je Andrej Babiš, který na dotazy deníku E15 neodpověděl.

Dnešní otázka: Jaký vztah by měla Česká republika udržovat s Ruskem a Čínou? Jakým směrem by se měla česká diplomacie obecně ubírat?

Petr Pavel

Současná česká diplomacie naprosto správně přestala lavírovat mezi Východem a Západem. Patříme do společenství demokratických zemí a musíme se podle toho chovat a také tak konat. Rusko a Čína jsou země s imperiálními mocenskými ambicemi. Je v pořádku s nimi jednat, pokud k nám budou přistupovat s respektem k naší suverenitě. Je ale třeba k nim přistupovat obezřetně a vyvarovat se jakýchkoli závislostí ve strategických oblastech, kterou by pak mohli zneužít proti nám, jako se to v případě Ruska stalo v energetice a dodávkách surovin.

Danuše Nerudová

Jako hlava státu bych vždy hájila naši bezpečnost a svobodu. Prezident nesmí zpochybňovat práci tajných služeb a bagatelizovat ruskou a čínskou hrozbu. 

Rusko zařadilo naši zemi mezi své největší nepřátele. Spáchalo na našem území akt státního terorismu. Napadlo našeho spojence. Je zásadní nazývat věci pravými jmény. Putinovo Rusko je v tuto chvíli naším nepřítelem a chová se jako teroristický stát. Západní svět musí zůstat i nadále jednotný a hájit společnou bezpečnost.

Ve vztahu k Číně musíme být velmi obezřetní. Nesmíme ji podcenit, jako se nám to stalo s Ruskem. Už roky můžeme vidět, jak se Čína snaží ovlivňovat pro svůj prospěch dění v Evropě a posiluje svůj vliv v Africe. Nelze opakovat chyby z minulosti. Je důležité ve vztahu k Číně hájit naše práva, bezpečnost i suverenitu. 

Rozhovor s Danuší Nerudovou pro E15

Video placeholde
• Videohub

ČR by měla mít především jednotnou zahraniční politiku, která bude koordinována mezi všemi ústavními činiteli i vládou. Musíme být předvídatelný a sebevědomý partner. Vždy bych rozvíjela naše ukotvení v mezinárodních organizacích i prozápadní směřování.

Pavel Fischer

Vztahy s Ruskem i Čínou potřebují revizi. Je správné, že si to vláda vytkla jako programovou prioritu. Revize se bude týkat nejen smluvní základny, ale také politických priorit. Pro Rusko je Česká republika nepřátelskou zemí. Vůči Rusku proto musíme postupovat obezřetně. Jsme ostatně cílem jeho útoků.

Zatímco vojensky Rusko napadlo Ukrajinu, proti nám Rusko útočí s využitím dalších zbraní - energetiky, hospodářsky, nebo dezinformacemi. A Čína ohrožuje naši bezpečnost, to jsou závěry jednání NATO. Měli bychom se proto k ní chovat podle toho. V obou případech platí zásada já pán, ty pán. A jakým směrem by se obecně měla česká diplomacie ubírat? Jednou větou - posilovat vztahy s našimi spojenci a sebevědomě jednat i s těmi, kdo nesdílejí naše hodnoty.

Marek Hilšer

Na prezidentské úrovni aktuálně žádný. Rusko je agresor pod mezinárodními sankcemi. Naše diplomatické styky jsou minimální a dokud nebude Rusko na Ukrajině poraženo, není možné to změnit. Čína je jen vzdálenější příklad systémového rivala. Není důvod, abychom rozvíjeli vztahy s Čínou mimo formáty, které jsou pro nás výhodné, tj. mimo rámec Evropské unie.

Dlouhodobě kritizuji zejména platformu 14+1 (dříve 16+1) pro spolupráci Číny se státy střední a východní Evropy, která je nástrojem k prosazování jednostranných čínských zájmů a v podstatě nástroj strategické korupce. Jsem rozhodně pro vystoupení ČR z této platformy.

Josef Středula

V této chvíli je mimořádné složité ustanovit možný vztah v budoucnosti. Ve vztahu k Rusku je dané, že jako členská země EU ctíme sankce a všechny vztahy jsou přerušeny. Čína má nepochybně velký význam jako velká ekonomika. Zároveň je nezbytné vždy posuzovat i možná rizika, která se s tamějším režimem pojí.

Tomáš Zima

Česká  republika může něco v zahraniční politice dosáhnout sama a něco jen v účinné spolupráci s našimi spojenci. Společně musíme bránit Evropskou unii jako místo míru a prosperity. Násilná změna hranic a válka jsou nemyslitelné ve světě, ve kterém chceme žít. Rusko překročilo myslitelnou červenou linii mezinárodního práva a našeho civilizačního okruhu. Klíčové je, abychom udrželi v Evropě sociální smír a ekonomickou stabilitu.

Naše domácí, především ekonomická politika je proto součástí našeho postoje k Rusku. Budeme-li sami slabí, budou naše slova bezvýznamná. To platí o vztazích s jakýmikoliv dalšími zeměmi. Česká republika musí aktivně pracovat na tom, aby ve světě více zemí dodržovala pravidla a nevolila násilná řešení. K tomu může pomoci ekonomická i kulturní a vědecká diplomacie. Pro naši exportně orientovanou ekonomiku je otevřený, propojený svět výhodou.

Karel Diviš

Sladěný s ostatními zeměmi v EU. Pokud si nás Rusko a Čína rozeberou po jednom, nikdy s nimi nebudeme mít vztah rovného s rovným. Takže diplomacie ano, ale ve společné linii.

Jaroslav Bašta

Bez ohledu na současný stav, je třeba hledět do budoucnosti. Ruská federace zůstane největším sousedem a výzvou Evropské unie a o Čínské lidové republice stále platí, že je druhou největší světovou ekonomikou. Západ tam navíc převedl většinu výroby spotřebního zboží. Je třeba myslet na poválečné období už dnes.

Tomáš Březina

Musíme udržovat dobré vztahy se všemi a musíme se vyhýbat závislosti na komkoliv. Naše diplomacie by měla pečlivě vyvažovat. Podobně, jako to dělá třeba sousední Rakousko.

Karel Janeček

Jak už jsem opakovaně řekl, demokracie a svoboda jsou jedněmi z nejzásadnějších hodnot, které si musíme chránit a nepovažovat je za samozřejmost. Chtěl bych tedy nejvíce udržovat vztahy se zeměmi, které s těmito hodnotami souzní a s nimiž se můžeme navzájem inspirovat, obohacovat se a posouvat se.

Odsuzuji Putinovu agresi, která má negativní vliv na celý svět a může vést k hladomorům a další masivní migraci. Totalitní režim v Číně, který popírá lidská práva a kde jsou lidé pod kontrolou umělé inteligence, považuji za největší hrozbu lidské civilizace. Neznamená to, že bychom měli zanevřít na komunikaci s Čínou nebo s Ruskem, ale je důležité, abychom byli důrazní v tom, že necouvneme z našich hodnot. Chci komunikovat jako rovnocenný partner, který se nesklání, nepodlézá. To platí pro všechny státy, ale pro Čínu a Rusko obzvlášť.

Prezidentští kandidáti odpovídají:

 1. V čem byste navázali na předchozí hlavy státu?
 2. Navštívili byste Ukrajinu? Má česká solidarita s Ukrajinou limit?
 3. Jaký má být postup vlády, aby se snížila inflace?
 4. Koho byste jmenovali do Ústavního soudu?
 5. Řeší vláda energetickou krizi dostatečně?
 6. Je česká společnost polarizovaná?
 7. Koho byste jmenovali do bankovní rady ČNB?
 8. Měla by Česká republika přijmout euro?
 9. Měly by se zvyšovat daně? 
 10. Vetovali byste státní rozpočet?
 11. Jak by mělo Česko přistoupit k prosazení Green Dealu? 
 12. Do jaké země byste vyrazili s podnikateli?
 13. Jmenovali byste trestně stíhaného člověka premiérem? 
 14. Jmenovali byste šéfa BIS Michala Koudelku generálem? 
 15. Je třeba v Ústavě rozšířit pravomoci prezidenta?
 16. Podle čeho byste udělovali milosti a co plošná amnestie?
 17. Jmenovali byste za všech okolností navržené ministry?
 18. Kdo bude váš kancléř a tiskový mluvčí?
 19. Jak lépe využít pozici první dámy nebo muže?

Prezidentské volby 2023:

Kandidáti na prezidenta | Volební průzkumy | Kurzy kandidátů a sázky na prezidenta | Podpisy pro kandidaturu | Termín voleb a volební systém | Voličský průkaz | Jak volit | Volební komise | Volební místnosti | Volební kalkulačka

Kandidáti na prezidenta 2023 - profily na E15.cz:

Petr Pavel | Danuše Nerudová | Andrej Babiš | Josef Středula | Pavel Fischer | Marek Hilšer | Jaroslav Bašta | Karel DivišTomáš Zima